cart
0

Časopisy

Masarykův ústav a Archiv AV ČR vydává tři odborné recenzované časopisy: 

  • Studie o rukopisech
  • Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století
  • Práce z dějin Akademie věd

V přehledu jsou uvedena také periodika, jejichž vydávání bylo ukončeno nebo převzato jiným vydavatelem. 

Související obsah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #