cart
0

Knihovna MÚA, katalogy

Pro společné vyhledávání ve všech částech knihovního fondu slouží

Dále jsou uvedeny jednotlivé katalogy dílčích knihoven. Pro historický fond Knihovny T. G. Masaryka je přiložen návod pro specializované vyhledávání a vyhledávání kolekce starých tisků.

Objednat knihu

Pro interní uživatele

Pro registrované interní uživatele (zaměstnance MÚA) jsou fondy zpřístupněny prezenčně v badatelně. Podle knihovního řádu jsou možné také absenční či dlouhodobější (grantové) výpůjčky v závislosti na druhu fondu.

Pro externí uživatele

Registrovaným externím uživatelům jsou objednané knihovní jednotky zpřístupněny pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA (v otevírací době badatelny a po rezervaci místa). Z provozních důvodů je nutné činit objednávky minimálně tři pracovní dny předem (formulář na webových stránkách knihovny) a vyčkat na jejich vyřízení.

Katalogy dílčích knihoven

Knihovna Archivu AV ČR

Knihovna kontinuálně budovaná od roku 1953, kdy vznikl Archiv ČSAV. Obsahuje publikace k českým dějinám, archivnictví, dějinám vědy a kodikologii, její součástí je také knihovna bývalého Kabinetu pro studium díla Z. Nejedlého ČSAV.

Více o Knihovně Archivu AV ČR Zobrazit dílčí katalog Zobrazit lístkový katalog

Knihovna Masarykova ústavu AV ČR

Knihovna budovaná od vzniku Masarykova ústavu AV ČR v roce 1995. Nabízí současnou knižní produkci tematicky pokrývající české a středoevropské dějiny od poloviny 19. do poloviny 20. století.

Více o Knihovně MSÚ AV ČR Zobrazit dílčí katalog

Knihovna T. G. Masaryka

Knihovna původního Ústavu T. G. Masaryka, založeného roku 1932. Obsahuje část Masarykovy osobní knihovny a knihovní fond budovaný již přímo ústavem až do jeho zrušení v roce 1954.

Více o Knihovně TGM Zobrazit dílčí katalog

Profesorská knihovna T. G. Masaryka

Část Masarykovy osobní knihovny, původně součást knihovny Ústavu T. G. Masaryka. V roce 1990 byla ze zrušeného Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ předána státem Univerzitě Karlově, od roku 2017 na základě smlouvy o spolupráci uložena v MÚA AV ČR.

Více o Profesorské knihovně TGM Zobrazit dílčí katalog

Další informace

Otevírací doba knihoven:


Pro veřejnost

Po: 9:00–18:00

St: 9:00–18:00

(Knihovna TGM na základě předchozí domluvy)


Pro pracovníky MÚA


Knihovna Masarykova ústavu AV a Knihovna T. G. Masaryka

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

Čt: 8:30–12:30


Knihovna Archivu AV

Út: 8:30–16:00

St: 8:30–14:00

Pá: 8:00–12:00

Kontakt


e-mail: knihovna@mua.cas.cz

tel: +420 286 010 543 (594, 541)

Badatelna


Badatelna Archivu AV slouží současně jako studovna knihovny. Kromě vyžádaných prezenčních výpůjček je zde umístěna i příruční knihovna.


Otevírací doba badatelny:

Po: 9:00-18:00

St: 9:00-18:00

Související obsah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #