cart
0

Oddělení MÚA AV ČR

Výzkumnou, archivní a administrativní činnost ústavu organizačně zajišťují jednotlivá oddělení. Jejich činnost a činnost jejich vedoucích je upravena organizačním řádem, schvalovaným radou pracoviště. Vedoucí oddělení jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem ústavu.

Vědecká oddělení

Archivní oddělení

Oddělení administrace a služeb veřejnosti

Oddělení tvoří čtyři úseky zajišťující provoz ústavu.

Vedoucí: PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Související obsah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #