cart
0
Member photo

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education:

2005–2012: Ph.D., FF UK, Prague
1996–2004: Mgr., FF UK, Prague

Research Interests:

History of science, history of women in science, Oriental studies, history of traveling, Czechoslovak economic relations with the Orient 1918–1938

Research Projects since 2010:

 • Team member: Interpretation of Photographic collection of the Archive of the Czech Academy of Sciences, Film and TV Fakulty of the Czech Academy of Performing Arts and Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Science, 2014–2018.
 • Team member: Czechoslovak Export to Iran 1918–1939, London School of Economics, 2012–2013.
 • Principal investigator: Czechoslovak Scholars in the Orient 1918–1938, GA ČR, 2009–2012.
 • Principal investigator: The Czechoslovak Interests in Iraq 1918–1938. Life Story of Vlasta Kálalová di-Lotti, GA AV, 2008–2010.

Teaching Practice since 2010:

FF UK, Economic and Social History

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

 • 2015–2020: Managing editor of the journal Práce z dějin akademie věd
 • Since 2010: Member nad head of the Czech section of the project Egypt and Austria, Austria
 • Since 2008: Member of the ASTENE – Association for the Study of Travel to Egypt and Near East, UK

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010:

10/12–01/13: Visiting Fellow (Anglo-Czech Educational Fund Scholarship), London School of Economics, London, UK

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Jůnová Macková, Adéla. Nerovné partnerství. Československo-íránské vztahy 1918–1938. Praha, 2013. 211 s. ISBN 978-80-86729-87-9

Co-authored Books

 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924). Praha, 2014.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu II. Praha, 2013. 520 s.  ISBN 978-80-87271-81-0 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu I. Praha, 2012. 424 s. ISBN 978-80-87271-62-9 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Jůn, L. Expeditio Obenberger. Praha, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7036-332-4

Editorships

 • Jůnová Macková, Adéla (ed.) ; Onderka, Pavel (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7036-298-3

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Jůnová Macková, Adéla. Orientální ústav a československé pronikání do Orientu 1928–1938. Stipendia hospodářského odboru. Časopis Národního muzea. 2014, roč. 183, č. 1-2, s. 19-34. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Cestování v zemi lva a slunce. Josef Hříbek a obchodní mise v Orientu. Nový Orient. 2014, roč. 69, č. 2, s. 65-70. ISSN 0029-5302
 • Jůnová Macková, Adéla. Journey of Czechoslovak Cultural Delegation to Egypt in 1956. „Cultural Agreement“ between Egypt and the Czechoslovak Republic. Acta FF ZČU. 2011, č. 3, s. 101-110. ISSN 1802-0364
 • Jůnová Macková, Adéla. Cesta kolem světa – zapomenutí globettroteři. Časopis Národního muzea. 2010, roč. 179, č. 3-4, s. 73-81. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu. Listy cukrovarnické a řepařské. 2010, roč. 126, č. 9-10, s. 349-351.

Book Chapters

 • Jůnová Macková, Adéla. Československé automobily v Orientu. In Hořejš, M.; Křížek, J. (ed.). Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. Praha, 2012. s. 167-174. SBN 978-80-7037-216-6
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu ve třicátých letech 20. století. In Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha, 2011. s. 187-204.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Onderka, P. Travels of Czechoslovak Egyptologists to Egypt in 1950s. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 51-58. ISBN 978-80-7036-298-3
 • Jůnová Macková, Adéla. Czech Scholars in the Orient in the 19th to 20th century. Vlasta Kálalová Di-Lotti in Bagdad 1925-1932 and Her Entomological and Anthropological Collection. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 59-67. ISBN 978-80-7036-298-3
 • Jůnová Macková, Adéla ; Verbič, B. František Vladimír Foit. In Kubů, E. ; Šouša, J. ; Gašparovič, J. ; Žarko, L. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Pelhřimov, 2010. s. 373-384. ISBN 978-80-7415-025-8  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #