cart
0
Member photo

Mgr. Miroslava Květová, Ph.D.

E-mail: kvetova@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 135

Room: A 206

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • 2014–2019: PhD., Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice
 • 2011–2014: Mgr., Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice
 • 2007–2011: Bc., Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice

Research Interests

 • Early modern narative city sources;
 • regional history;
 • editorial activity

Research Projects

 • Team member: Friendship in the context of political and literary struggles: Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Svatopluk Machar, Czech Science Foundation, 2020–2022.
 • Team member: Josef Dürich, forgotten winner, Regional cooperation of regions and institutes of Czech Academy of Sciences, 2020–2021.
 • Team member: International Correspondence Networks of T. G. Masaryk and the establishment of Czechoslovakia in 1918, Ministry of Culture: Programmes NAKI II, 2018–2021.
 • Team member: Early modern urban historiography and collective memory. The image of the town in early modern Bohemian chronicles, Czech Science Foundation, 2016–2018.

 

Publications

(Publication list at MIA CAS: here)

Most Important Publications

Books

 • TOŠNEROVÁ, Marie, KVĚTOVÁ, Miroslava. Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 430 s. Studie o rukopisech. Monographia, 22. ISBN 978-80-88304-21-0.

Book Chapters

 • MÁDLOVÁ, Vlasta, TOMEŠ, Josef, PAVLÍČEK, Tomáš W., BOHÁČEK, Jan, FRANC, Martin, KVĚTOVÁ, Miroslava, FABINI, Pavel, HÁLEK, Jan, BAHENSKÁ, Marie, BRÁDLEROVÁ, Daniela, JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, KLEČACKÝ, Martin, JOSEFOVIČOVÁ, Milena, KÁBOVÁ, Hana, KOKEŠOVÁ, Helena, DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. 167 s. ISBN 978-80-200-2532-6.

Editorships

 • FASORA, Lukáš, KVĚTOVÁ, Miroslava, LEIN, Richard, MATĚJKA, Ondřej (eds.). Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 266 s. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, 5. ISBN 978-80-88304-48-7.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • KVĚTOVÁ, Miroslava, TOŠNEROVÁ, Marie, Morové epidemie v českých raně novověkých městech optikou narativních pramenů. Opera historica. 2020, 21(2), s. 153–169. ISSN 1805-790X.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava, MARTINOVSKÁ, Soňa. Fond T. G. Masaryka oddíl Válka v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2020, 12(1), s. 103–128. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Fond Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium a fond Společnost Edvarda Beneše v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd2017, 9(2), s. 115–128. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století. Studie o rukopisech2017, 47([0]), s. 93–123. ISSN 0585-5691.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera – analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století. Jihočeský sborník historický2017, 85/2016([0]), s. 403–433. ISSN 0323-004X.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Obraz hilsneriády ve vzájemné korespondenci Tomáše Garrigua Masaryka a Josefa Adolfa Bulovy. Práce z dějin Akademie věd2017, 9(1), s. 51–84. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Dílčí fond Maffie. Edvard Beneš v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd2016, 8(2), s. 291–296. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Seminář Dvojí výročí Herberta Masaryka (1880–1915). Práce z dějin Akademie věd2015, 7(2), s. 275–276. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Fond Arne Laurina v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd2015, 7(2), s. 253–262. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku. Kuděj2014, 15(2), s. 5–31. ISSN 1211-8109.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Výstava Hřebeny hor rozděleni i spojeni. Práce z dějin Akademie věd2014, 6(1), s. 143–144. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Fond Josefa Adolfa Bulovy v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd2014, 6(1), s. 129–132. ISSN 1803-9448.

Inventories

 • KVĚTOVÁ, Miroslava, MARTINOVSKÁ, Soňa. Tomáš Garrigue Masaryk. Válka. 1875–1939. Catalogue. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. Archivní pomůcky, 5054, 726 s.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Společnost Edvarda Beneše. 1919–2013. Inventory. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. Archivní pomůcky, 5044, 45 s.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. 1901–1964. Inventory. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. Archivní pomůcky, 5043, 28 s.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava, ŠŤOVÍČEK, Ivan. Maffie. Edvard Beneš. 1886–1919. Catalogue. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. Archivní pomůcky, 5042, 35 s.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Arne Laurin. 1889–1945. Personal papers. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. Archivní pomůcky, 5040, 27 s.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava. Josef Adolf Bulova. 1855–1950. Personal papers. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. Archivní pomůcky, 5038, 13 s.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #