cart
0
Member photo

PhDr. Boris Mosković

E-mail: moskovic@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 113

Room: A 209

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání

od 2015: Ph.D. (historie/obecné dějiny), FF UK v Praze

2016: PhDr. (historie), FF UK v Praze       

2014–2015: Mgr. (historie-obecné dějiny a jihovýchodoevropská studia: literárně-historický modul, specializace: chorvatština), FF UK v Praze

2010–2014: Bc. (historie-evropská studia a jihovýchodoevropská studia), FF UK v Praze

2006–2010: Gymnázium Ostrov

Badatelské zaměření

 • dějiny Jugoslávie po roce 1945,
 • československo-jihoslovanské vztahy ve 20. století,
 • nacionalismus a mezietnické vztahy v jihovýchodní Evropě,
 • komunistická hnutí,
 • dějiny historiografie.

Výzkumné projekty

 • Spolupracovník: Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, GA ČR, 2019–2021.

 • Hlavní řešitel: Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let, GA UK, 2017–2019.

 • Spolupracovník: Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa, GA ČR, 2016–2018.

 • Řešitel projektu Chorvatsko na rozcestí. Vnitropolitický vývoj Chorvatska od počátku roku 1989 do prvních pluralitních voleb v roce 1990, vnitřní grant FF UK v Praze, 2014.

Pedagogická činnost

 • Ústav světových dějin, FF UK

Členství v orgánech univerzit a AV

 • od 2017 – člen Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy

 

Publikační činnost

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

Odborné knihy

 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Praha: Academia, 2020.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • MOSKOVIĆ, B.: Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.

Studie v impaktovaných časopisech

 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Milada Paulová’s Syndrome“ – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia (1945–1991), Acta Histriae, 25, č. 4, 2017, s. 1071–1092.

Studie v recenzovaných časopisech

 • MOSKOVIĆ, Boris: Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989. In: Dvacáté století, 2015, č. 1, s. 77-92.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám. In: Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35-50.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989-1990. In: Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.

Kapitoly v odborných knihách

 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatská otázka 1943–1990. In: J. Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 71–84. 
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka 1966–1989. In: J. Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 139–152.
 • MOSKOVIĆ, B.: „Teď už je odpovědnost na nás“: Jugoslávie na přechodu do post-titovské éry. In: P. Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám. Brno: Matice moravská, 2019, s. 366–373.
 • MOSKOVIĆ, B. – VOJTĚCHOVSKÝ, O. – PELIKÁN, J.: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století, in: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.): Čechoslovakismus, Praha 2019, s. 394–420.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje. Hrvatska i konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista krajem 1980-ih godina. In: I. Duda (ed.), Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 61–82.
 • MOSKOVIĆ, B.: Vznik Československa jako historiografické téma (1953–1968). In: Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu docenta Martina Kučery. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2018, s. 157–164.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J.: Výběrová bibliografie. In: D. Hájková – P. Horák (eds.): Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, s. 965–970.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Past is Still Alive“: The Czech anti-Austrian Resistance as Symbol and Matter of Politics (1918–1925), Střed-Centre, 2019, č. 1, s. 11–31.
 • HÁLEK, J.: MOSKOVIĆ, B. – „Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace, Český časopis historický, 2018, č. 3, s. 733–763.
 • MOSKOVIĆ, B: Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: BÁRTA, M. – KOVÁŘ, M. (eds.): Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia 2017, s. 805–830.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989–1990, Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.
 • MOSKOVIĆ, B.: Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989, Dvacáté století – The Twentieth Century. 2015, č. 1, s. 77–92.
 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám, Porta Balkanica. 2015, č. 2, s. 35–50.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Marné naděje a nenaplněná očekávání. Bělehradská návštěva amerického státního tajemníka Jamese Bakera v červnu 1991 pohledem jugoslávského tisku. In: TUMIS, Stanislav, KOURA, Jan, SOUKUP, Jaromír (eds.): Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha 2015, s. 324-337.

Studie ve sbornících

 • MOSKOVIĆ, Boris: Jugoslávie před hrozbou nacionalismu a výzvou pluralismu. In: VII. ročník Studentské konference o Balkáně: sborník vystoupení na studentské konferenci uspořádané Radou pro mezinárodní vztahy. Praha 2013, s. 48-66.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #