cart
0
Member photo

Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Vzdělání:

 • 2007 Ph.D. – doctorat en cotutelle – Université Paris IV, Sorbonne, a Pedagogická Fakulta University Karlovy, Praha, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, obor : české a československé dějiny
 • 2003 Mgr. – magisterské studium západoevropských studií – Fakulta sociálních věd University Karlovy, FSV UK, Praha – Institut mezinárodních teritoriálních studií
 • 2002 D.E.A. – Diplôme des Études Approfondies d´Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales, Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne
 • 2002 Mgr. – magisterské studium politologie – Fakulta sociálních věd University Karlovy, FSV UK, Praha – Institut politologických studií
 • 2000 Bc. – bakalářské studium mezinárodních teritoriálních studií – Fakulta sociálních věd University Karlovy, FSV UK, Praha – Institut mezinárodních teritoriálních studií
 • 1999 Bc. – bakalářské studium politologie a mezinárodních vztahů – Fakulta sociálních věd University Karlovy, FSV UK, Praha – Institut politologických studií
 • 1996 „maturita“ – Baccalauréat (maturita) – lycée bilingue franco-tchèque (česko-francouzské gymnázium), Brno

Badatelské zaměření:

dějiny studené války, globální dějiny, transnacionální dějiny, dějiny vědy a techniky, environmentální dějiny, česko-francouzské vztahy, kolektivní paměť, historické vědomí

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • 2022-2026 – spoluřešitel ERC ADVANCED GRANT Negotiating World Research Data: A Science Diplomacy Study
 • 2022-2024 – hlavní řešitelka výzkumného grantu GA ČR Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70.-80. letech 20. století
 • 2019-2021 – hlavní řešitelka výzkumného grantu Grantové agentury ČR GA19-04546S Mezi stalinismem a globálním infrastrukturalismem: Vliv globální vědy za studené války na československou vědní a mezinárodní politiku (1945-1989)
 • 2015–2017 řešitelka výzkumného grantu Grantové agentury ČR Stalinský plán přetvoření přírody v Československu (1948–1964)
 • 2011–2013 řešitelka výzkumného grantu Grantové agentury ČR Akademie věd jako prostředek sovětizace vědy. Sovětizace středoevropských vědeckých institucí po nastolení komunismu
 • 2006–2009 členka týmu grantového projektu Grantové agentury ČR Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953). Sovětizace československého školství
 • 2004–2006 členka řešitelského týmu grantového projektu Grantové agentury ČR Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749–1948

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2021 - členka ESEH Turku Book Prize Committee
 • 2018 - Regionální zástupce ČR a Slovenska v rámci European Society of Environmental History
 • 2017 - Zakládající člen a pokladník DHST Commission on Science, Technology and Diplomacy
 • 2011 člen redakční rady Dějiny a současnost
 • 2007 člen redakční rady Husitský Tábor 

 

Publikační činnost:

 Odborné knihy

 • Wheeler, E., Olšáková, D., ed. Letters from Prague, 1947-1957. Berlin: De Gruyter, 2022. Rethinking the Cold War, 10. ISBN 978-3-11-069040-8.
 • Olšáková, D., Janáč, J. The Cult of Unity. Stalin´s Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia (1948-1964). Praha: Academia, 2020. Šťastné zítřky, 31. ISBN 978-80-200-3089-4.
 • Kocian, J., Pernes, J., Suk, J., Weber, D., Nosková, H., Čapková, K., Olšáková, D., Kostlán, A., Cuhra, J., Kovařík, D., Vaněk, M., Kokoška, S., Hoppe, J. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. ISBN 978-80-7285-240-6.
 • Olšáková, D., Josephson, P.R., Štanzel, A., Wysokińska, B., Borvendég, Z., Palasik, M. In the Name of the Great Work. Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn Bookis, 2016. The Environment in History : International Perspectives, 10. ISBN 978-1-78533-252-4.
 • Olšáková, D. - Janáč, J. Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964. Praha: Academia, 2018. Šťastné zítřky, 29. ISBN 978-80-200-2825-9.
 • Olšáková, D., Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. [Science goes to people! Czechoslovak Society for the Dissemination of Political and Scientific Knowledge and popularization of sciences in Czechoslovakia during the 20th Century.] Praha 2014, 678 s.
 • Olšáková, D. Formování národní identity v multinacionálním prostředí: pařížští imigranti v letech 1848–1900. Dizertační práce, Praha-Paříž, 2007, nepublikováno
 • Tomáš Chrobák, Doubravka Olšáková, Ernest Denis. Život a dílo. Praha 2003, 160s.

Redakce odborných knih

 • Wheeler, E., Olšáková, D., ed. Letters from Prague, 1947-1957. Berlin: De Gruyter, 2022. Rethinking the Cold War, 10. ISBN 978-3-11-069040-8.
 • Editor tematického čísla Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, Diplomats in Science Diplomacy: Promoting Scientific and Technological Collaboration in International Relations, 2020, 43(4),
 • Olšáková, Doubravka (ed.), In the Name of the Great Work. Stalin´s Plan for the Transformation of Nature and Its Impact in Eastern Europe. New York – Oxford 2016, 312 s.
 • Hermann, Tomáš – Olšáková, Doubravka (edd.), Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. [Planning Socialist Science. Documents From 1960 on the Current State and Development of Natural and Technical Sciences in Czechoslovakia.] Praha 2013, 237 s.
 • Olšáková, Doubravka (ed.), Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989). [Niches of the Czech historiography. J. A. Comenius symposium in Uhersky Brod in offensive (1971–1989).] Červený Kostelec 2012, 270 s.
 • Editor tematického čísla Dějin a současnosti 02/2008: Francouzská místa paměti: Spojenci, inspirátoři i hostitelé
 • Editor tematického čísla Dějin a současnosti 04/2007: Němci proti Hitlerovi: zapomenutí sudetští hrdinové
 • Nezhodová, Soňa – Olšáková, Doubravka – Prečan, Vilém (edd.), In memoriam J. W. Brügel. Praha-Hustopeče 2007, 357s.
 • Olšáková, Doubravka – Vybíral, Zdeněk (edd.), Husitský Tábor, Supplementum II. (Husitský Tábor a jeho postavení a české historiografii v 70. a 80. letech 20.století). Tábor 2004 (495s.).

Studie v recenzovaných časopisech

 • Environmental Journalism? Radio Free Europe, Charter 77 and the Making of an Environmental Agenda. Environment and History. 2022, 28(2), 203-227. ISSN 0967-3407. E-ISSN 1752-7023. Dostupné z: doi: 10.3197/096734019X15755402985730.
 • Evropská věda ve stínu rusko-ukrajinské války. Vesmír. 2022, 101(4), 264-266. ISSN 0042-4544. E-ISSN 1214-7087. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2022/cislo-4/evropska-veda-ve-stinu-rusko-ukrajinske-valky.html
 • Burget, E., Loučová, P., Olšáková, D. The Gray Zone as an Oppositional Communication Channel. Czech Experts, Dissent and the Environmental Agenda. Práce z dějin Akademie věd. 2021, 13(2), 1-22. ISSN 1803-9448. Dostupné z: https://www.mua.cas.cz/cs/periodika/prace-z-dejin-akademie-ved-2021-2
 • Muž pro „zvláštní úkoly” aneb Jak dostat do Prahy Kissingera i Nixona. Dějiny a současnost. 2021, 43(3), 38-41. ISSN 0418-5129.
 • A Matter of Courtesy. The Role of Soviet Diplomacy and Soviet “System Safeguards” in Maintaining Soviet Influence on Czechoslovak Science before and after 1968. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 2020, 43(4), 542-559. ISSN 0170-6233. E-ISSN 1522-2365. Dostupné z https://dx.doi.org/10.1002/bewi.202000023 
 • Jacobsen, L. L., Olšáková, D. Diplomats in Science Diplomacy: Promoting Scientific and Technological Collaboration in International Relations. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 2020, 43(4), 465-472. ISSN 0170-6233. E-ISSN 1522-2365. Dostupné z: doi: 10.1002/bewi.202080402
 • Pugwash in Eastern Europe. The Limits of International Cooperation Under Soviet Control in the 1950s and 1960s. Journal of Cold War Studies. 2018, 20(1), 210-240. ISSN 1520-3972
 • The International Biological Program in Eastern Europe. Science Diplomacy, Comecon and the Beginnings of Ecology in Czechoslovakia. Environment and History. 2018, 24(4), 543-567. ISSN 0967-3407
 • Čeští etnologové 50. let v přední linii boje za vědecký ateismus? Práce z dějin Akademie věd. 2018, 10(1), 1-17. ISSN 1803-9448.
 • Face to Face with I.P. Pavlov Jerzy Konorski and Orthodox Pavlovianism in Poland. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. 2018, 27(1), 125-156. ISSN 1509-0957.
 • „Organizovaný pes – záruka bezpečnosti“ – „Animal Turn“ na příkladu Svazarmu. Paginae historiae. 2017, 25(2), 171-189. ISSN 1211-9768.
 • Im globalen Netzwerk? Die Planung der wissenschaftlichtechnischen Entwicklung der Tschechoslowakei von der Sowjetisierung bis zu den ersten Integrationsversuchen in den sozialistischen Block. Bohemia. Zeitschrift fu Geschichte und Kultur der bohmischen Laender. 2017, 57(1), 25-54. ISSN 0523-8587
 • Olšáková, Doubravka. „Organizovaný pes – záruka bezpečnosti“ – „Animal Turn“ na příkladu Svazarmu. Paginae historiae. 2017, 25(2), 171-189. ISSN 1211-9768.
 • Spurný, Matěj, Olšáková, Doubravka, Sommer, Vítězslav, Janáč, Jiří. Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2017, 57(1), 12-24. ISSN 0523-8587
 • Between Stalinism and Infrastructural Globalism. The International Geophysical Year (1957-8) in Czechoslovakia, Poland and the German Democratic Republic. Acta Poloniae Historica. 2017, -(115), 97-122. ISSN 0001-6829
 • Československo a Mezinárodní biologický program. Infrastrukturní globalismus a jeho důsledky pro rozvoj „environmentálních věd“ za železnou oponou. Soudobé dějiny. 2017, 24(1/2), 54-77. ISSN 1210-7050.
 • Environmental History, East European Societies, and Totalitarian Regimes. In: Olšáková, Doubravka, ed. In the Name of the Great Work. Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn Books, 2016, S. 290-302. The Environmental in History: International Perspectives, 10. ISBN 978-1-78533-252-4.
 • Co zbývá z (anti)mýtu Zdeňka Nejedlého. Soudobé dějiny. 2014, 21(1/2), 190-195. ISSN 1210-7050.
 • Stalinský plán přetvoření přírody v Československu. In: Dějiny a současnost. 2015, roč. 37, č. 2, s. 10-14.
 • Science belongs to the people! Popularisation of science in Central Europe in the 1950s. In: Irish Slavonic Studies. 2013 (listopad), roč. 25, s. 161-175.
 • Česká místa paměti mezi dědictvím a tradicí. In: Dějiny – teorie – kritika. 2012, roč. 9, č. 2, s. 262-277.
  Československá věda a výzkum a centrální model plánování v letech 1946-1960. Dějiny věd a techniky. 2012, roč. 45, č. 3, s. 167-181.
 • From Legacy and Tradition to Lieux de Mémoire. In: Acta Poloniae Historica. 2012, roč. 106, č. 2, s. 61-78.
 • Du communisme sans culpabilité : l’enseignement de l’histoire moderne en République tchèque après 1990. In : Histoire et Liberté – Les Cahiers de l´histoire sociale, no43, 2010, s. 35-44.
 • Formování kolektivní paměti prvních generací československých občanů. In: Lucie Kostrbová – Jana Malínská a kol., 1918 – Model komplexního transformačního procesu?, Praha, 2010, s. 243-254.
 • Le „culte“ d´Ernest Denis dans la société tchèque aux XIXe et XXe siècles. In: Marès, Antoine (ed.). Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, 2009, s. 163-182.
 • Olšáková, Doubravka – Hermann, Tomáš. Místa a ne-místa paměti česko-francouzských vztahů. In: Dějiny a současnost, roč. 29/2008, č.2, s. 31.
 • Francouzi v Sudetech. Zapomenutá kapitola česko-francouzských vztahů. In: Dějiny a současnost, roč. 29/2008, č.2, s. 40-43.
 • Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu). In: Machačová, Jana – Šrajeová, Olga (edd.). Interakce národnostních kultur. Teoretické a metodologické přístupy. Opava, Slezské zemské muzeum, 2008, s. 132-142.
 • Pohyblivé svátky. Kalendáře a významná výročí let 1945-1960. In: Dějiny a současnost. Roč. 30, č. 8 (2008), s. 34-37.
 • Mezi Východem a Západem. Ladislav Štoll a polemika o tradicích a dědictví české společnosti po roce 1945. In: Jiroušek, B. a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2008, s. 95-107. ISBN 978-80-7394-114-7
 • V krajině za zrcadlem. Političtí emigranti v poúnorovém Československu a případ Aymonin. In: Soudobé dějiny. Roč. 14, č. 4 (2007), s. 719-743. ISSN 1210-7050
 • Der Liberale Leo Thun? Das politische Denken Leo Thun aus der Sicht des westeuropäischen Liberalismus (1836-1849). (25s., v tisku)
 • Projekt vlády České republiky k dokumentaci osudů aktivních odpůrců nacismu. In: Soňa Nezhodová – Doubravka Olšáková – Vilém Prečan (edd.), In memoriam J. W. Brügel. Praha-Hustopeče 2007, s. 234-244.
 • Bojovný Jan Hus a romantický Jan Žižka. Obraz husitství ve francouzské literatuře (George Sand a Victor Hugo). In: Husitský sborník, Supplementum 3. Sborník Husitského Muzea, Tábor 2007, s. 841-852.
 • Němci, kteří se postavili proti Němcům. Seliger-Gemeinde a středobod historické paměti. In: Dějiny a současnost. Roč. 27, 2006, č.12, s. 7.
 • U nás není Paříž (Francouzské inspirace českých umělců v 19.století). In: Dějiny a současnost, roč. XXVII, č. 4, 2005, s. 33-37.
 • Jindřich Vančura a Jaroslav Goll – Dějiny jednoho (ne)přátelství. In: Bohumil Jiroušek (edd.)., Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 243-267.
 • Letmý pohled do zákulisí jedné generace. In: Maurice Agulhon, De Gaulle. Dějiny, symbol, mýtus. Praha 2005, s. 87-95.
 • Francouzský Herkules u Slavkova. In: Dějiny a současnost, roč. XXVII, č. 11, 2005, s. 36-40.
 • Francie jako padlý Babylón i pozemský ráj? (Obraz Francie a Francouze v českém tisku 19.století). In: FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří, MALÍŘ, Jiří. Napoleonské války a historická paměť. Matice moravská, Brno, 2005, s. 179-192.
 • Ernest Denis, husitství a spor o smysl českých dějin. In: Husitský Tábor, č.14, 2004, s. 83-112.
 • Reflexe husitologických sympozií v rozhovorech s jejich účastníky. In: Husitský Tábor, Supplementum II, Tábor 2004, s. 65-98.
 • Jsou ti historikové blázni? (Asterix a vlastenecká tabu francouzských republikánských dějin 19.století). IN: Dějiny a současnost, roč. XXVI, č. 5, 2004, s. 20-23.
 • La réception de l´école des Annales dans les revues d´histoire tchèque au cours des années 1960. IN: L´Inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, Cahiers du CEFRES, No. 29f, juin 2004, Prague 2004, s. 201-220.
 • K diskusi o paměti v českém kontextu „druhého života“. In: Dějiny – Teorie – Kritika. Roč. 1, 2004, č. 2, s. 269-280.
 • Spolková a politická činnost knížete Kamila Rohana ve 40.letech 19.století. Státní Zámek Sychrov, 2003.
 • Dobová recepce školy Annales v českých historických časopisech. In: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích..Cahier de CEFRES, n° 29, červen 2003, Cefres, Praha 2003, s.179-196.
 • Baroko ve sporu o smysl českých dějin. In: Druhý život baroka. (ed. V. Vlnas, J. Rak) Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18.století. Praha 2001. s. 33-38.
 • Český překlad Denisova díla v kontextu sporu o smysl českých dějin. In: Dějiny a současnost. Roč. 23, č. 5/2001, s. 28-32.

Kapitoly v odborných knihách

 • Olšáková, D. Expert Cultures and Infrastructural Globalism. Socialist Experts under Restricted Internationalism. In: BOUNEAU, Ch., BURIGANA, D., eds. Experts and Expertise in Science and Technology in Europe since the 1960s. Organized Civil Society, Democracy and Political Decision-making. Bruxelles: Peter Lang, 2018, s. 53-68. Euroclio, 101. ISBN 978-2-8076-0522-0.
 • Olšáková, D. Czechoslovak Ambitions and Soviet Politics in Eastern Europe: Pugwash and the Soviet Peace Agenda in the 1950s and 1960s. In: KRAFT, A., SACHSE, C., eds. Science, (Anti-)Communism and Diplomacy. The Pugwash Conferences on Science and World Affairs in the Early Cold War. Leiden: Brill, 2019, s. 259-285. History of Modern Science, 3. ISBN 978-90-04-34015-2. Dostupné z: doi: 10.1163/9789004340176
 • Olšáková, D. From Sovietization to Global Soviet Engagement? In: MANNING, P., SAVELLI, M., eds. Global Transformations in the Life Sciences, 1945–1980. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018, s. 99-113. ISBN 978-0-8229-4527-7.
 • Olšáková, D. Looking for French, Anglophile or Soviet Inspiration? The Diplomatic Struggle for the Post-war Orientation of Czechoslovak Education and Culture. In: GEANEY, K., SMETANA, V., eds. Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2017, s. 276-289. ISBN 978-80-246-3701-3.
 • Olšáková, D. Etnografický výzkum jako státní úkol i mocenský problém. Přehledová studie k hlavním plánům vývoje československé etnografie 1952-1989. In: WOITSCH, J., JŮNOVÁ MACKOVÁ, A., eds. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2016, s. 125-147. ISBN 978-80-88081-10-4.
 • Olšáková, D., Štanzel, A. Kafkaesque Paradigms. The Stalinist Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia. In: OLŠÁKOVÁ, D., ed. In the Name of the Great Work. Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn Books, 2016, s. 43-125. The Environmental in History: International Perspectives, 10. ISBN 978-1-78533-252-4.
 • Olšáková, D. Conclusion. Environmental History, East European Societies, and Totalitarian Regimes. In: OLŠÁKOVÁ, D., ed. In the Name of the Great Work. Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn Books, 2016, s. 290-302. The Environmental in History: International Perspectives, 10. ISBN 978-1-78533-252-4.
 • Hermann, T., Olšáková, D. Ediční poznámka. In: HERMANN, T., OLŠÁKOVÁ, D., eds. Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 221-222. Práce z dějin vědy, 30. ISBN 978-80-7465-040-6.
 • Olšáková, D., Durnová, H., Hermann, T., Hořejš, M., Míšková, A. Dokumenty o rozvoji věd v Československu z roku 1960 a jejich historický kontext. In: HERMANN, T., OLŠÁKOVÁ, D., eds. Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 11-95. Práce z dějin vědy, 30. ISBN 978-80-7465-040-6.
 • Olšáková, D. Politisches Asyl hinter dem Eisernen Vorhang. Politische Emigranten in der kommunistischen Tschechoslowakei der 50er Jahre des 20. Jahrhundert. In: MESNER, M., HEISS, G., eds. Asyl. Das lange 20. Jahrhundert. Wien: Löcker Verlag, 2012, s. 107-125. ISBN 978-3-85409-628-3.
 • Olšáková, D. Zur Geschichte der Tschechoslowakischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 1952 bis 1962. In: KUNTSCHE, S., ed. Agrarwissenschaften in Vergangenheit und Gegenwart. Diekhof: Verlag vanDerner, 2012, s. 65-82. ISBN 978-3-937747-14-9.
 • Olšáková, D. La perception de l´image de la France en Bohême au XIXe siècle. In: FOURNIER-FINOCCHIARO, L., HABICHT, T. I., eds. Gallomanie et Gallophobie: Le mythe français en Europe au XIXe siècle. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012, s. 97-112. ISBN 978-2-7535-2039-4.
 • Devátá, M., Olšáková, D. Ideologizace vědy a školství. Formy a vlivy kulturní politiky KSČ (1945-1953). In: KOCIAN, J., DEVÁTÁ, M., eds. Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 323-335. České křižovatky evropských dějin, 3. ISBN 978-80-7285-108-9.
 • Olšáková, D. Uherskobrodská komeniologická sympozia v ofenzivě. In: OLŠÁKOVÁ, D., ed. Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A.Komenského v ofenzivě (1971 - 1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012, s. 11-49. ISBN 978-80-7465-011-6.
 • Olšáková, D., Chotaš, J., Míšková, A., Fořtová, H. Lev Thun, Nezbytnost mravní revormy vězeňství s poukazem na opatření, která byla učiněna k jejímu zavedení v některých zemích (1836). In: Lev Thun - Alexis de Tocqueville : (korespondence 1835–1856). Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 246-329. OIKÚMENÉ, 168. ISBN 978-80-7298-463-3.
 • Fořtová, H., Olšáková, D. Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville (1835-1856) - Edice. In: Lev Thun - Alexis de Tocqueville : (korespondence 1835–1856). Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 141-243. OIKÚMENÉ, 168. ISBN 978-80-7298-463-3.
 • Fořtová, H., Olšáková, D. Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville (1835-1856) - Úvodní studie. In: Lev Thun - Alexis de Tocqueville : (korespondence 1835–1856). Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 11-139. OIKÚMENÉ, 168. ISBN 978-80-7298-463-3.
 • Devátá, M., Olšáková, D. Vysoká škola politických a hospodářských věd, 1949-1953. Počátky marxistického vysokého školství. In: KOSTLÁN, A., ed. Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010, s. 159-212. Práce z dějin vědy, 23. ISBN 978-80-7285-123-2.
 • Olšáková, D. Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953). In: SKLENÁŘOVÁ, S., ed. Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 49-59. ISBN 978-80-7435-085-6.
 • Olšáková, D. Vysokoškolský student 50. let 20. století. In: KOCIAN, J., OTÁHAL, M., VANĚK, M., eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2010, s. 213-225. ISBN 978-80-7285-134-2.
 • Olšáková, D. Formování kolektivní paměti prvních generací československých občanů. In: KOSTRBOVÁ, L., MALÍNSKÁ, J., eds. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 243-253. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Olšáková, D. Francouzská bohemistická studia v 19. století. In: KOSTLÁN, A., DEVÁTÁ, M., eds. Semináře a studie k dějinám vědy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, s. 347-420. ISBN 978-80-7285-050-1.
 • Olšáková, D. Le "culte" d´Ernest Denis dans la société tchèque aux XIXème et XXème siècles. In: Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris: Institut d´Études Slaves, 2009, s. 163-181. Collection historique de l'Institut d'études slaves, 44. ISBN 978-2-7204-0455-9. ISSN 0079-0001.
 • Olšáková, D. Mezi Východem a Západem. Ladislav Štoll a polemika o tradicích a dědictví české společnosti po roce 1945. In: JIROUŠEK, B., ed. Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2008, s. 95-107. Historia culturae. Studia, 15. 10. ISBN 978-80-7394-114-7.
 • Olšáková, D. Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu). In: MACHAČOVÁ, J., ŠRAJEROVÁ, O., eds. Interakce národnostních kultur. Teoretické a metodologické přístupy. Opava: Slezské zemské muzeum, 2008, s. 132-142. ISBN 978-80-86224-69-5.
 • Olšáková, D. Francie jako padlý Babylón i pozemský ráj? In: FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J., eds. Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005, s. 179-192. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 80-86488-23-3.
 • Olšáková, D. Jindřich Vančura a Jaroslav Goll. Dějiny jednoho (ne)přátelství. In: Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 243-267. ISBN 80-7040-780-8.
 • Olšáková, D. Letmý pohled do zákulisí jedné generace. In: AGULHON, M., ed. De Gaulle. Dějiny, symbol, mýtus. Praha: Nakl. Lidové noviny, 2005, s. 87-95. Knižnice Dějin a současnosti, 29. ISBN 80-7106-996-5.
 • Olšáková, D. Dobová recepce školy Annales v českých historických časopisech. ISBN 80-86311-13-9. In: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích. Praha: CeFReS, 2003, s. 179-196. Cahiers du CeFReS., 29.
 • Olšáková, D. Bojovný Jan Hus a romantický Jan Žižka. Obraz husitství ve francouzské literatuře (George Sand a Victor Hugo). In: DRDA, M., VYBÍRAL, Z., eds. Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12. - 14. října 2004. Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2007, s. 841-852. Husitský Tábor, 3. ISBN 978-80-86971-30-8.
 • Olšáková, D. Projekt vlády České republiky k dokumentaci osudů aktivních odpůrců nacismu. In: NEZHODOVÁ, S., OLŠÁKOVÁ, D., PREČAN, V., eds. In memoriam Johann Wolfgang Brügel. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 234-244. ISBN 978-80-86103-98-3.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #