cart
0
Member photo

Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D.

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání

 • Ph.D., Filozofická fakuta Univerzity Karlovy

Badatelské zaměření

 • modernismus,
 • avantgarda,
 • česká a angloamerická literatura.

Výzkumné projekty

 • Recepce angloamerického modernismu v české literatuře

Pedagogická činnost

 • Oxford University,
 • Columbia University,
 • Vysoká škola kreativní komunikace.

Zahraniční pobyty a stáže

 • State University of New York, USA – Scholarship
 • University of Glasgow, UK – Scholarship
 • Columbia University, USA – Scholarship

 

Publikační činnost

Odborné knihy

 • Élenty. Dopisy přátelům 1946–1982. Zuzana Říhová et al., eds. Praha: Prostor, 2018 [edition of Milada Součková’s correspondence].
 • Vprostřed davu. Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. Praha: Academia, 2016 [monograph].
 • Neplač, vstaň a střílej! Antologie české poválečné avantgardy. Praha: Akropolis, 2015 [anthology of Czech avant-garde prose with introduction].

Články v periodikách a kapitoly v knihách

 • Tschechoslowakei, Tschechien, Slowakei. In Andere Räume, andere Bühnen. Avantgarden im zentraleuropäischen Kontext.  Eds. Karoly Kokai and Wolfgang Müller-Funk. Wien: Facultas.uwv [forthcoming; UTB series].
 • Czechoslovak Poetry during the First World War. In A Cambridge History of World War One Poetry. Ed. Jane Potter. Cambridge: CUP [forthcoming].
 • Příběh kmene: Pásmové skladby jako archiv české meziválečné avantgardy. In Česká literatura. 2020, 68(6), 677–696
 • A Farewell to the Whole Epoch: the Zone as the Beginning and End of the Czech Avant-garde. In Journal of Modern Literature. 2020, Vol.43, No.4, 45–61
 • Česká avantgarda po roce 1918. In Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti. Eds. Petr Šámal et al. Praha: Academia, 2018, 245–258.
 • Slova, slova slova: modernistické podněty v české avantgardě. In Fraktál. 2018, 1(1), 108–113.
 • “Velká eliotovská báseň”: k Mluvícímu pásmu Milady Součkové. In Česká literatura. 2017, 65(2), 213–234.
 • For a New Novel: Milada Součková and Czech Modernist Fiction in the 1930s. In Beyond Given Knowledge: Investigation, Quest and Exploration in Modernism and the Avant-Gardes. European Avant-Garde and Modernism Studies, Vol. 5. Eds. Harri Veivo et al. Berlin: De Gruyter, 2018, 299–313.
 • “Nothing is Certain”: Czech Post-War Literature Between the Avant-Garde and Expressionism.’ In Central Europe. 2016, 14, 125–140.
 • Conceptions of the Poetic Image: Ezra Pound, Karel Teige and the Poetry of Poetism In Affirming the Gold Thread: Aldington, Hemingway, Pound & Imagism in Torcello and Venice. Proceedings of the IV International Imagism / VIII International Richard Aldington Conference. Eds. Matthew Nickel and H. R. Stoneback. Bradenton, FL: Florida English, 2014, 83–92.

Redakce odborných knih

 • Glanc, Tomáš, ed. Samizdat Past+Present. Trans. Melvyn Clarke. Praha: Karolinum.
 • Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Vol. 1–4. Praha: Academia, 2007–2008.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #