cart
0
Member photo

PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D.

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • 2015: Ph.D. in Modern History, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.
 • 2011: Mgr., PhDr., Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.
 • 2008: Bc., Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.

Research Interests

 • Comparative history of Central Europe in the 20th Century
 • History of science in Central Europe in the 20th Century

Research Projects since 2010

 • Team member: “Images of science” in Czechoslovakia 1918–1945–1968, Lumina quaeruntur, Czech Academy of Sciences, 2022–2026
 • Team member: Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies, Czech Science Foundation, LA projects, 2021–2024
 • Team member: Between Stalinism and Global Infrastructuralism: Impact of Global Cold War Science and International Policy (1945–1989), Czech Science Foundation, 2019–2021.
 • Collaborator: Hydrosocialism: Water, Environment and the Socialist Rule in Czechoslovakia, Czech Science Foundation, 2018–2020.
 • Team member: COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries, Horizon2020, 2016–2019.
 • Collaborator: The Stalin Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia (1948–1964), Czech Science Foundation, 2015–2017.

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010

 • since 2021: managing editor of the Práce z dějin Akademie věd [Studies in the History of the Academy of Sciences]
 • since 2016: member of the Editorial Board of the Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010:6/2015: Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science, Warsaw

 • 9/2013–6/2014: Slovak Academy of Sciences, Institute of History, Bratislava
 • 10/2012–6/2013: University of Warsaw, Institute of History

 

Most important publications since 2010

Books

 • Šmidrkalová, Michaela. Vyhlížení atomového věku I: Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 128 p. ISBN 978-80-7285-236-9.
 • Kůželová, Michaela. Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956. Praha: Dokořán a FSV UK, 2012. 129 p. ISBN 978-80-7363-159-8.

Book chapters

 • Kůželová, Michaela. When a scientist went to fight: Czechoslovak social science emissaries at international congresses. In: Věra Dvořáčková, Martin Franc a kol.: Science overcoming borders. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2018, pp. 187–205.
 • Kůželová, Michaela – Michela, Miroslav – Stýblová, Magdalena. Czechoslovakia. In: Apor, Balázs – Apor, Péter – Horváth, Sándor (eds.). Cultural opposition and its heritage in Eastern Europe. Budapest: Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, pp. 75–96.
 • Kůželová, Michaela. Polsko. In: Králová, Kateřina – Kubátová, Hana (eds.). Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha: Karolinum, 2016, pp. 95–114.

Articles in Impacted Journals

 • Šmidrkalová, Michaela. Celebrating the Czechoslovak atom: from Atoms for Peace to Expo 58. Annals of Science, 2023, vol. 80, no. 1, pp. 38–61.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Šmidrkalová, Michaela. Československo a mezinárodní spolupráce socialistických zemí v oblasti vědecko-technických informací 1959–1989. Dějiny věd a techniky, 2022, vol. 55, no. 4, pp. 185–202.
 • Šmidrkalová, Michaela – Michela, Miroslav – Scheibner, Tamás. Projekt „Émigré Europe“ a emigrace československých studentů a vědců do Nizozemska v letech 1933–1989. Práce z dějin Akademie věd, 2022, vol. 14, no. 1, pp.11–44.
 • Šmidrkalová, Michaela – Studený, Luboš. Historie na děrných štítcích: pokus o využití výpočetní techniky v historické práci v Československé akademii věd v 60. letech 20. století. Práce z dějin Akademie věd, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 43–111.
 • Šmidrkalová, Michaela. Vstříc atomovému informačnímu věku: Československo a Mezinárodní nukleární informační systém (INIS) 1970–1989. Práce z dějin Akademie věd, 2021, vol. 13, no. 1, pp. 21–42.
 • Šmidrkalová, Michaela. Zkrocená nebo pokořená voda? Obraz vody v československém populárním diskursu padesátých a počátku šedesátých let 20. století. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny, 2020, vol. 21, no. 1–2, pp. 11–28.
 • Kůželová, Michaela. Příroda na prahu atomového věku: obraz jaderné energetiky a životního prostředí v publicistice socialistického Československa. Soudobé dějiny. 2017, vol. 24, no. 1–2, pp. 102–126.
 • Kůželová, Michaela. Imagining nuclear future in socialist Poland: Plans and Dreams. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2017, vol. 62, no. 2, pp. 35–54.
 • Kůželová, Michaela. In between Sympathies and Loyalty. The French Communist Party and the Prague Spring. Czech Journal of Contemporary History. 2016, vol. 4, pp. 49–79.
 • Kůželová, Michaela. Židovská kultura v Polsku po roce 1945: Obnova neobnovitelného. AUC – Studia territorialia. 2013, vol. 13, no. 4, pp. 11–32.
 • Kůželová, Michaela. Maďarská revoluce 1956 v propagandě Francouzské komunistické strany. AUC – Studia territorialia. 2012, vol. 12, no. 1, pp. 33–53.
 • Kůželová, Michaela. O chybách a zásluhách soudruha Stalina aneb Komunistická strana Francie a Chruščovův referát o kultu osobnosti a jeho důsledcích. Slovanský přehled. 2010, vol. 96, no. 3–4, pp. 299–317.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #