cart
0

Dr. Josef Tomeš slaví životní jubileum

Náš vážený a milý kolega dr. Josef Tomeš slaví 18. ledna 2024 životní jubileum. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a tvůrčího ducha!

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. (* 18. 1. 1954 v Praze) vystudoval v letech 1973–1978 historii a filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil v Encyklopedickém institutu ČSAV, v nakladatelství Paseka a jako vědecký pracovník v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze. Zabývá se novodobými českými politickými a kulturními dějinami, zvláště biografistikou tohoto období, problematikou moderního českého nacionalismu (monografie Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková 1908–1918, 2018; monografie Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství, 2009) a kulturní resistencí za německé okupace (Historie v čase zkoušky, 1993). Zároveň se věnuje encyklopedické práci (vedoucí autorského kolektivu a hlavní redaktor Českého biografického slovníku XX. století, I. –III. díl, 1999, Encyklopedie českých dějin, 2008, a biografické syntézy Tváře našich parlamentů. 150 let  parlamentarismu v českých zemích, 2012) a publicistické popularizaci českých dějin 20. století. Edičně připravil dvě desítky memoárových knih.

Related content

Publications

People

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #