cart
0

Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Provider
GA ČR
Project code
GA19-00611S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2019
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Pavel Brodský
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

V muzeích na území Čech je uloženo podle předběžných znalostí asi 130 iluminovaných rukopisů a zlomků. V odborné literatuře jsou podchyceny zcela nedostatečně, z tohoto důvodu jsou předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Zpracování speciálního vědeckého katalogu iluminovaných rukopisů v českých muzeích na základě nového výzkumu se proto jeví jako úkol velmi naléhavý. Katalog bude vytvořen v souladu s náročnými požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybaven rozsáhlou obrazovou přílohou. Jako základní evidenční pomůcka umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a může se tak stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách. Současně se tak česká kodikologie v plné míře vyrovná mezinárodnímu standardu, katalogy tohoto typu se v poslední době stávají svým způsobem normou i nejvýznamnějších světových sbírek.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #