cart
0

Řecko-staroslověnský slovník-index II.

Provider
AV ČR
Project code
IAA977402
Project type
Badatelské granty
Year of start
1994
Year of completion
1996
Researcher in MÚA
Emilie Bláhová
Beneficiary
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt je druhou částí výzkumu, na nějž byl v letech 1991-1993 udělen grant č.96113. Zpracovává materiálovou bázi Slovníku jazyka staroslověnského, vydávaného od r.1958 v nakladatelství Academia (zbývajících 6 sešitů bude dotištěno v nejbližší době), zhlediska řečtiny. Již zpracování první části přineslo nová fakta pro hodnocení překladové techniky, synonymie, tvoření terminologie a otázku lokální příslušnosti staroslověnských překladových textů 9.-10.století. Projekt nemá předchůdce ve světové slavistice a Slovanský ústav v Praze je jediným pracovištěm, které má pro něj nashromážděn potřebný materiál.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #