cart
0

Vydání spisů T.G.Masaryka:Přednášky z dějin filozofie,Česká otázka,Naše nynější krize,Jan Hus

Provider
GA ČR
Project code
GA409/98/1130
Project type
Standardní projekty
Year of start
1998
Year of completion
1999
Researcher in MÚA
Jiří Brabec
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem tohoto grantového úkolu je vydání dalších dvou svazků Spisů T.G. Masaryka v rámci nové ediční řady vydávané Ústavem T.G. Masaryka (dosud vyšlo 5 svazků) v letech 1998-1999. Jde především o svazek Univerzitní přednášky I, jenž obsahuje Masarykovy přednášky na pražské univerzitě v roce 1889 z oboru dějin filozofie. Jedná se vůbec o první vydání těchto textů, jenž jsou vytvořeny na základě záznamů posluchačů během přednášek. Druhým svazkem je triptych Masarykových nejpodstatnějších prací z druhé poloviny 90. let minulého století - Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus, jež obsahují základní ideje Masarykova pojetí českých dějin. V tomto případě chystáme novou revizi textů Masarykem skutečně autorizovaných (na rozdíl od několika předchozích vydání tohoto spisu) doplněných o následné polemické články a další přílohy. V obou případech připravujeme vědecké vydání založené na badatelském výzkumu. Součástí svazků je ediční a vysvětlivkových aparát, stejně jako jmenný rejstřík.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #