cart
0
Member photo

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

E-mail: brabec@mua.cas.cz

Místnost: B 205

Specializace

  • T. G. Masaryk
  • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

emeritní vědecký pracovník MÚA AV ČR

 

Publikační činnost

zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR

zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR

 

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #