cart
0
Member photo

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.

E-mail: junovamackova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 111

Místnost: B 207

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2005–2012: Ph.D., FF UK, Praha
1996–2004: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny vědeckých institucí a orientalistiky, dějiny žen ve vědě, dějiny cestování, hospodářské dějiny se vztahem k Orientu 1918–1938

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spoluřešitelka projektu – GA ČR, č. GA15-03754S: Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, člen týmu, ukončen 2017.
 • Spoluřešitelka projektu – GA ČR, č. 17-22085S: Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, člen týmu, ukončen 2019.
 • Hlavní řešitelka projektu – Strategie AV21, Formy a funkce komunikace 2018. Edice korespondence Aloise Musila I.
 • Hlavní řešitelka projektu – Strategie AV21, Formy a funkce komunikace2019. Příprava edice korespondence Aloise Musila II.
 • Hlavní řešitelka projektu – Strategie AV21, Formy a funkce komunikace 2020. Vydání edice korespondence Aloise Musila
 • HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu, NAKI, DG20P02OVV006 2020–2022
 • Spoluřešitelka projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, FAMU a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014–2018.
 • Spolupracovnice projektu Czechoslovak Export to Iran 1918–1939, London School of Economics, 2012–2013.
 • Hlavní řešitelka projektu Czechoslovak Scholars in the Orient 1918–1938, GA ČR, 2009–2012.
 • Hlavní řešitelka projektu The Czechoslovak Interests in Iraq 1918–1938. Life Story of Vlasta Kálalová di-Lotti, GA AV, 2008–2010.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Hospodářské a sociální dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2019 – člen redakční rady Časopisu Národního muzea – Řada přírodovědná
 • 2018 – člen výboru: Společnost pro dějiny vědy a techniky
 • 2019 – člen: Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
 • 2008 – člen: Akademická společnost Aloise Musila
 • 2007 – člen: European Society for the History of Science
 • 2017 – člen: Commission on Women and Gender in Science, Technology and Medicine (Division of History of Science and Technology, International Union of History and Philosophy of Science and Technology)
 • 2015–2020, redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd
 • 2010 – dosud, člen, vedoucí české sekce projektu Egypt and Austria, Rakousko
 • 2008–2019, člen, ASTENE – Association for the Study of Travel to Egypt and Near East, Velká Británie

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

10/12–01/13: Visiting Fellow (stipendium Anglo-Czech Educational Fund), London School of Economics, Velká Británie, UK.

 

Publikační činnost:

(zde viz přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Jůnová Macková, Adéla, Jůn L. S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pavího trůnu. Praha: MÚA a Scriptorium, 2020.
 • Jůnová Macková, Adéla, Žďárský, P., Gecko, T. Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“. Praha: MÚA, 2019.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924). Praha, 2014.
 • Jůnová Macková, Adéla. Nerovné partnerství. Československo-íránské vztahy 1918–1938. Praha, 2013. 211 s. ISBN 978-80-86729-87-9
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu II. Praha, 2013. 520 s.  ISBN 978-80-87271-81-0 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu I. Praha, 2012. 424 s. ISBN 978-80-87271-62-9 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Jůn, L. Expeditio Obenberger. Praha, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7036-332-4

Kapitoly v odborných knihách

 • Jůnová Macková, Adéla, Navrátilovou H. Czechoslovak Egyptology. In A. Bednarski, A. Dodson and S. Ikram (eds), The Reach of Pharaoh: a history of Egyptology around the world. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
 • Jůnová Macková, Adéla. Krize – impuls k rozvoji obchodu s Blízkým a Středním východem. In Jiří Šouša – Jindřich Soukup – Eduard Kubů (eds.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace). Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 267–279.
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé automobily v Orientu. In Hořejš, M.; Křížek, J. (ed.). Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. Praha, 2012. s. 167-174. SBN 978-80-7037-216-6
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu ve třicátých letech 20. století. In Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha, 2011. s. 187-204.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Onderka, P. Travels of Czechoslovak Egyptologists to Egypt in 1950s. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 51-58. ISBN 978-80-7036-298-3
 • Jůnová Macková, Adéla. Czech Scholars in the Orient in the 19th to 20th century. Vlasta Kálalová Di-Lotti in Bagdad 1925-1932 and Her Entomological and Anthropological Collection. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 59-67. ISBN 978-80-7036-298-3
 •  Jůnová Macková, Adéla ; Verbič, B. František Vladimír Foit. In Kubů, E. ; Šouša, J. ; Gašparovič, J. ; Žarko, L. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Pelhřimov, 2010. s. 373-384. ISBN 978-80-7415-025-8

Redakce kolektivních monografií

 • Jůnová Macková, Adéla (ed.) ; Onderka, Pavel (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7036-298-3.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Jůnová Macková, Adéla. Czechoslovak Economic Exploration of the Orient (1918–1938). In Czerny, Ernst. In Search of the Orient. Egypt and Austria XI. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2018.
 • Jůnová Macková, Adéla. Czechoslovak Academy of Sciences and Iraq in the 1960s. Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 47–78.
 • Jůnová Macková, Adéla. Edition of correspondence and the final reports of scientists in Iraq in 1960s. Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 79–122.
 • Jůnová Macková, Adéla. State Institutes and the Czechoslovak Academy of Sciences, 1948–1953. Studia historiae scientiarum. 2017, Roč. 16, [0], pp. 241–267.
 • Jůnová Macková, Adéla. Vznik Československého egyptologického ústavu. Střet mezi ČSAV a FF UK. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2017, Roč. 57, č. 1, s. 123–134.
 • Jůnová Macková, Adéla. Orientální ústav a československé pronikání do Orientu 1928–1938. Stipendia hospodářského odboru. Časopis Národního muzea. 2014, roč. 183, č. 1-2, s. 19-34. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Cestování v zemi lva a slunce. Josef Hříbek a obchodní mise v Orientu. Nový Orient. 2014, roč. 69, č. 2, s. 65-70. ISSN 0029-5302
 • Jůnová Macková, Adéla. Journey of Czechoslovak Cultural Delegation to Egypt in 1956. „Cultural Agreement“ between Egypt and the Czechoslovak Republic. Acta FF ZČU. 2011, č. 3, s. 101-110. ISSN 1802-0364
 • Jůnová Macková, Adéla. Cesta kolem světa – zapomenutí globettroteři. Časopis Národního muzea. 2010, roč. 179, č. 3-4, s. 73-81. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu. Listy cukrovarnické a řepařské. 2010, roč. 126, č. 9-10, s. 349-351.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #