cart
0
Member photo

PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.

E-mail: stofanik@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 563

Místnost: B 115

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2017: rigorózní zkouška,
 • 2011–2016: doktorské studium, FF UK Praha a Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
 • 2006–2011: Mgr., Historie-Etnologie, FF UK Praha.

Badatelské zaměření

 • komparativní sociální a kulturní dějiny Evropy 19. a 20. století,
 • církevní dějiny a otázky religiozity.

Výzkumné projekty od r. 2010

 • 2012–2015, člen doktorské školy The International Max Planck Research School for the Anthropology, Archaeology and History of Eurasia, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle
 • 2016–2018, Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita a sociální otázka, MÚA AV ČR Praha
 • 2019–2021, Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, MÚA AV ČR Praha
 • 2017 – webový portál „Po stopách T. G. Masaryka“ místopisné mapování života a připomínání osobnosti T. G. Masaryka

Zahraniční pobyty a stáže od r. 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 2/2014 – 4/2014: Associate fellow, Centre Interdisciplinaire d'Étude des Religions et de la Laïcité, ULB Brussels, Belgie
 • 10/2013 – 12/2013: Associate fellow, Historický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
 • 03/2013: studijní pobyt, Bibliothèque nationale de France, Paris, Francie

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR: ASEP)

 

Publikační činnost od r. 2010

Odborné knihy

 • Jemelka, Martin a Štofaník, Jakub. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). Vydání první. Praha: Academia, 2020. 492 stran. České moderní dějiny; 10.
 • Štofaník, Jakub, Medzi krížom a kladivom: recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Jakub Štofaník, Masarykov kult na Slovensku? Vznik Československa a formovanie republikánskeho naratívu vo verejnom priestore, in: Kultúrne dejiny 11, Supplementum 2020, s. 280–293.   
 • Jakub Štofaník, Paternalisme industriel – jedna z odpovedí na sociálnu otázku, in: Historická sociologie 1/2020, s. 121–130. 
 • Jakub Štofaník, The Religious Life of the Industrial Working Class in Czech lands?, in: East Central Europe, 46, 2019, BRILL, s. 99–110. 
 • Jakub Štofaník, Sociálne angažovanie sa cirkví v prostredí robotníctva v Českých zemích 1900–1939 (Churches’ social involvement among workers in the Czech lands 1900–1939), in: Střed, 1/2018, s. 30–54.
 • Štofaník, Jakub. Sociálny katolicizmus a sekularizácia, Forum Historiae, 1/2015, Bratislava, s. 77–91.
 • Štofaník, Jakub, JOC sociálne hnutie katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia, Církevní dějiny, 11, 2013, Brno, s. 4–24.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #