cart
0
Member photo

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

E-mail: tomes@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 552

Místnost: B 112

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2006–2013: PhD., FF UK, Praha, Ústav českých dějin
1979: PhDr., FF UK, Praha, Katedra československých dějin
1973–1978: Mgr., FF UK, Praha, Katedra československých dějin

Badatelské zaměření:

Novodobé české politické a kulturní dějiny; biografická encyklopedistika

Výzkumné projekty od roku 2010:

 • Spolupracovník projektu Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války, GA ČR, 2018–2020,
 • spoluřešitel projektu Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012–2016,
 • řešitel projektu Mnichov v pamětech současníků, GA AV ČR, 2009–2011,
 • spolupracovník projektu Čeští vědci v exilu 1948–1989, GA AV ČR, 2009–2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • FF UK, Ústav českých dějin, 2015, výběrová přednáška Tváře první republiky. Z galerie politické a kulturné elity meziválečného Československa 2,
 • FF UK, Ústav českých dějin, 2011–12, výběrová přednáška Tváře první republiky. Z galerie politické a kulturné elity meziválečného Československa 1,
 • FF UK, Ústav českých dějin, 2011–2012, výběrová přednáška Tváře první republiky.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2012 člen ediční rady knižnice EGO. Paměti – deníky – korespondence, Nakladatelství Lidové noviny,
 • od 2006 předseda správní rady Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích,
 • od 2005 předseda redakční rady Biografického slovníku českých zemí, Historický ústav AV ČR,
 • od 2003 člen redakčního kruhu ediční řady Korespondence T. G. Masaryka.

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Tomeš, Josef; Vašek, Richard (eds.). Josef David: Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938–1948). Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. 978-80-7422-816-2 (NLN); 978-80-88304-62-3 (MÚA).
 • Tomeš, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce… Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Praha: Academia, 2018. Historie. ISBN 978-80-200-2894-5.
 • Hájková, Dagmar, Horák, Pavel, Bednařík, P., Brožek, A., Cornwall, M., Čechurová, J., Doubek, Vratislav, Drábik, J., Fabini, Pavel, Franc, Martin, Hájková, A., Hálek, Jan, Hallon, Ľ., Heczková, L., Helan, P., Holec, R., Horváthová, J., Chmel, R., Jančík, D., Jelínek, T., Jemelka, Martin, Johansson, P., Kessler, Vojtěch, Kladiwa, P., Klečacký, Martin, Klimeš, I., Koeltzsch, Ines, Konrád, O., Köpplová, B., Kováč, D., Kubů, E., Kučera, J., Kučera, Rudolf, Lacinová Najmanová, V., Lenderová, M., Lukeš, Z., Mareš, J., Merhaut, L., Merhautová, Lucie, Mosković, Boris, Musilová, D., Piňosová, J., Pokorný, J., Rákosník, J., Randák, J., Rychlík, Jan, Svatoňová, K., Seidl, J., Smetana, Vít, Šebek, Jaroslav, Šedivý, I., Šimová, K., Šmajstrlová, D., Šmidrkal, Václav, Šouša, J., Štofaník, Jakub, Štolleová, B., Tomeš, Josef, Vašek, Richard, Velek, Luboš, Vojvodík, J., Weinberg, M., Wiendl, J., Zbytovský, Š., Zückert, M., Zwicker, S. Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Kvaček, Robert, Tomeš, Josef, Vašek, Richard, Horák, Pavel, Klečacký, Martin. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 11. ISBN 978-80-7422-494-2.
 • Kvaček, Robert, Tomeš, Josef, Vašek, Richard, Horák, Pavel, Klečacký, Martin, eds. František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 9. ISBN 978-80-7422-493-5.
 • Kvaček, Robert, Tomeš, Josef, Vašek, Richard, Horák, Pavel, Klečacký, Martin. Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 5. ISBN 978-80-7422-357-0.
 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství. 2., doplněné vydání Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Knižnice Dějin a současnosti, 37. ISBN 978-80-7422-379-2.
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO: 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z.; Broklová, Eva; Cibulka, Pavel; Čelko, Vojtech; Doubek, Vratislav; Fasora, L.; Galandauer, J.; Georgiev, J.; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Höbelt, L.; Kocian, Jiří; Kolař, P.; Kučera, Martin; Malínská, Jana; Malínský, J.; Malíř, J.; Marušiak, J.; Musilová, D.; Pavlovič, R.; Pehr, Michal; Procházka, D.; Rája, M.; Rokoský, J.; Sosna, K.; Šebek, Jaroslav; Štaif, J.; Tilsch, J.; Tomeš, Josef; Valenta, P.; Vašek, Richard; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Kapitoly v odborných knihách

 • Tomeš, Josef. Největší úkol českého vlastenectví. Národní demokraté v boji proti Mnichovu a nacistické okupaci. In: Vašek, Richard, Klečacký, Martin, eds. Česká politická pravice v letech 1938–1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016, S. 64–127. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0.
 • Tomeš, Josef. Emil Hácha. In: Ryantová, Marie, ed. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016, S. 60-78. ISBN 978-80-7432-500-7.
 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Tomeš, Josef. Mezi humanitou a nacionalismem. Češství u T. G. Masaryka a Viktora Dyka. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 65-91. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Tomeš, Josef. Neměli jsme kapitulovat! "Mnichovské" paměti dr. Vlastimila Klímy. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, roč. 4, suppl. 2, s. 21-38. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk - muž 29. října. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 95-106. ISSN 1803-9243.

Redakce odborných knih

 • Tomeš, Josef, ed. Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. Ad honorem eruditorum, 5. ISBN 978-80-87782-92-7.
 • Mádlová, Vlasta, Tomeš, Josef, eds. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 1915. ISBN 978-80-200-2532-6.
 • Tomeš, Josef, Vašek, Richard, eds. Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. Ad honorem eruditorum, 1. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s.

Studie recenzovaných časopisech

 • Tomeš, Josef. Půlstoletí v české politice. Život, činnost a odkaz Jóži Davida. Moderní dějiny. 2019, 27(2), 263–286. ISSN 1210-6860
 • Tomeš, Josef. Benešův prezidentský protikandidát. Politický profil profesora Bohumila Němce (1873–1966). Moderní dějiny. 2016, 24(2), 161–182. ISSN 1210-6860
 • Tomeš, Josef. Česká státoprávně pokroková strana za první světové války. Moderní dějiny. 2015, 23(1), 41–88. ISSN 1210-6860.
 • Tomeš, Josef. Státoprávní pokrokáři v meziválečném Československu. Druhý život jedné strany. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2014, roč. 6, č. 1, s. 38-64. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Česká strana státoprávně pokroková v předvečer první světové války na jaře 1914. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, č. 1, s. 35-64. ISSN 1210-6860.
 • Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81-112. ISSN 0862-6111.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #