cart
0

Nová EHRI online edice: „Dokumentační akce“ v Praze

Opouštíme Terezín. Ve vlaku se tísní 5000 mužů. Bauschowitz klesá za nimi. Sen o tom, že budeme moci zůstat pohromadě s rodinou, je u konce. Jedou, všichni to cítí, do neznáma. Vmáčknutí mezi batohy, kufry a nejrůznějšími zavazadly se stále dokola ptají: Kam?

Takto popsal svou zkušenost s deportací z terezínského ghetta do Osvětimi-Březinky bezprostředně po osvobození Otto Kalwo, který přežil holocaust. Své svědectví podal v rámci takzvané Dokumentační akce v Praze, jednoho z prvních poválečných projektů dokumentace událostí šoa, shromažďování důkazů, dokumentů a svědectví přeživších. Většina protokolů byla sepsána v letech 1945 a 1946 v českém nebo německém jazyce.

Na rozdíl od často uváděného tvrzení o mlčení přeživších poskytují dokumenty obsažené v této edici bezprostřední a často mrazivá svědectví o deportacích, utrpení a smrti. Přeživší učinili své výpovědi v době, kdy jejich znovuzačlenění do společnosti ještě nebylo u konce a trauma bylo čerstvé, a to v naději, že se na základě zjištěných fakt podaří postavit pachatele před soud. Tato edice se připojuje k rostoucímu výzkumu rané dokumentace holocaustu a doplňuje edici EHRI Early Holocaust Testimony.

Nová online edice EHRI zpřístupňuje 68 protokolů shromážděných během této jedinečné kampaně. Tyto dokumenty jsou uchovávány v Židovském muzeu v Praze a v archivu Jad Vašem v Jeruzalémě. Celkem 41 z nich bylo zaznamenáno v češtině a 27 v němčině. Edice obsahuje více než pět set stran zápisů v původních jazycích a ty jsou opatřeny anglickými překlady a skeny archivních materiálů.

Edice je vybavena EHRI nástroji pro digitální editaci. Ve srovnání s analogovými edicemi umožňují volně přístupné online edice EHRI nové výzkumné přístupy a jiné čtení dokumentů. Díky metadatovým značkám a georeferencím lze v edicích kdykoli vyhledávat, filtrovat je podle konkrétních tematických nebo prostorových zájmů a kontextualizovat je prostřednictvím interaktivních map.

Online edici EHRI Dokumentační kampaň“ naleznete zde: https://documentation-campaign.ehri-project.eu

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #