cart
0

Stanovisko Rady MÚA k aktuální situaci v oblasti humanitních a společenských věd

Rada MÚA AV ČR, v. v. i., podporuje požadavky na změnu financování humanitních a společenských věd tak, aby byl zajištěn předvídatelný rozvoj těchto věd v souladu se zájmy a potřebami české společnosti a aby bylo nastoleno důstojné odměňování v těchto vědách.

V Praze 5. 4. 2023 

Přílohy

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #