cart
0

Dějiny Československé akademie věd (1953–1992)

Poskytovatel
MÚA AV ČR
Typ projektu
Interní projekty
Řešitel/ka v MÚA
Martin Franc

Cílem dlouhodobého projektu je výzkumu vývoje celé instituce, stejně jako proměny sboru členů a vedení Československé akademie věd v širokém politickém a společenském kontextu. Projekt zároveň reflektuje vývoj vybraných důležitých vědeckých pracovišť a některých společných pracovišť a zařízení. Velká pozornost je věnována otázce mezinárodních kontaktů a biografiím nejvýznamnějších osobností ve vedení ČSAV.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #