cart
0

Vědecký pracovník / vědecká pracovnice v oboru kodikologie

Uzávěrka přihlášek
28. 4. 2023

Oznámení o výběrovém řízení

Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

vědecká pracovnice / vědecký pracovník v oboru kodikologie do Oddělení pro soupis a studium rukopisů

(úvazek 1,0)

Kvalifikační požadavky:

 • absolvent/ka VŠ oboru archivnictví a pomocné vědy historické, historie nebo příbuzných oborů,
 • vědecká hodnost Ph.D., její ekvivalent či pokročilá fáze doktorského studia,
 • publikační činnost v oboru kodikologie, pomocných věd historických či dějin středověku,
 • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků,
 • orientace v digital humanities a zkušenost práce s databázovými systémy výhodou.

Náplň práce:

 • původní výzkum v dané oblasti a publikace jeho výsledků v ČR i v zahraničí,
 • koncipování a řešení projektů účelové podpory,
 • organizace vědeckých setkání.

Nabízíme:

 • pozici ve stabilní výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
 • odměny v závislosti na dosažených výsledcích,
 • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění,
 • jazykové kurzy,
 • nástup od 1. 6. 2023 nebo dohodou.

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů, soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., zasílejte do 28. 4. 2023 emailem na sekretariat@mua.cas.cz (předmět zprávy: Výběrové řízení – kodikologie) a zároveň v uzavřené obálce (rozhoduje datum poštovního razítka) nadepsané „Výběrové řízení – kodikologie“ na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
sekretariát ředitele
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8

Kontaktní osoba pro případné dotazy: vodicka@mua.cas.cz

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #