cart
0

Výroční zprávy a návrhy rozpočtu

Výroční zprávy podle zákonů č. 499/2004 Sb. a 341/2005 Sb., návrhy rozpočtu podle zákona č. 23/2017 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Výroční zprávy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Výroční zprávy pro Akademii věd ČR
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #