cart
0
Member photo

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

E-mail: hajkova@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 585

Room: B 307

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education:

2007: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1987: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague

 

Research Interests:

Czech modern history; First World War, Czech independence movement and exile, First Czechoslovak Republic, Memory and Commemoration

 

Research Projects since 2010:

 • Team member,  “Nourishing Victory. Food Supply and Post-Imperial Transition in the Czech Lands and Slovenia, 1918–1923”, bilateral Czech-Slovenian grant by Czech Science Foundation (GAČR) & Slovenian Research Agency (ARRS), 2021–2024
 • Team member of the project: Senioři – nositelé historické paměti 20. století. Distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19 [Seniors – the Bearers of 20th Century Historical Memory. Third-Age Distance Learning of the Historical Sciences in the COVID 19 Pandemic Era],  Technological Agency of ČR Technology Agency of the Czech Republic, TL 04000233, 2020–2022.
 • Team member of the project: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918 [International Correspondence Networks of T. G. Masaryk and the establishment of Czechoslovakia in 1918], NAKI DG18P02OVV026, 2016–2022.
 • Team member of the project: Éra nuncia Pietra Ciriaciho. Československo-vatikánské vztahy 1928–1934 [The Era of nuncio Pietro Ciriaci: The relationship between Czechoslovakia and Vatican 1928-1934], Czech Science Foundation, č. 16-15083S, 2016–2018.
 • Investigator of the project Konstruování národní identity. Státní svátky za první Československé republiky, [The construction of the National Identity. The National Holidays in the First Czechoslovak Republic], Czech Science Foundation, No. 14-29050S, 2014–2016.
 • Team member: Edvard Beneš, Němci a Německo [Edvard Beneš, Germany and Germans], Czech Science Foundation, No. č. GAP410/10/1273, 2010–2014.
 • Principal Investigator of the project První republika ve světle dopisů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše [The First Republic in the light of the letters of T. G. Masaryk], Czech Science Foundation, No. GPP410/10/0544, 2010–2012.

 

Teaching Practice since 2010:

Charles University Prague, Faculty of Philosophy, Czech History

 

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

 • 2018–present: Editorial board of Edvard Beneš – dokumenty [Edvard Beneš – Documents] (MUA AV CR), member of the board
 • 2017–present: Editorial board of České moderní dějiny [Czech Modern History] (MUA AV CR, Publishing House Academia), member of the board
 • 2011–present: The British-Czech-Slovak Historians Forum, member of the commitee
 • 2010–2012: Council for the Popularization of Sciences, member of the commitee
 • 2005–2012: Editorial board of Varia (MUA AV CR), head of the board
 • 2004–present: Czechoslovak Studies Association, member
 • 2000–present: Editorial board of Koredpondence T. G. Masaryka [Correspondence of T. G. Masaryk (MUA AV ČR), member of the board
 • 2000–present: British Association for Slavonic and East European Studies, member
 • 1990–present: Sdružení historiků České republiky [Association of the historians of the Czech Republic], member

 

Most Important Publications since 2010:

Books

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., KESSLER, V., MICHELA, M., ČECHUROVÁ, J., HAJDINOVÁ, E. Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. [Glory to the Republic! The official commemorations and celebrations of interwar Czechoslovakia.] Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny, 4. ISBN 978-80-200-2870-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Emanuel Voska. [Legendary Spy of the First World War.] Praha: Academia, 2014. Paměť. ISBN 978-80-200-2422-0.
 • HÁJKOVÁ, D. "Naše česká věc". Češi v Americe za první světové války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ["Our Czech Cause". Czechs in America during the World War I.] Knižnice Dějin a současnosti, 42. ISBN 978-80-7422-086-9.

Critical Editions

 • HÁJKOVÁ, D., JINDŘIŠKOVÁ, J. Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916).  [Correspondence T. G. Masaryk  Great Britain, Vol. I. (1916)]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. Korespondence TGM. ISBN 978-80-88304-68-5.
 • HÁJKOVÁ, D., HERC S.,  JINDŘIŠKOVÁ  J., eds. Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915), [Correspondence T. G. Masaryk Great Britain, Vol. I. (1881–1915)] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-50-0
 • HAJDINOVÁ, E., HÁJKOVÁ, D., HELAN, P., CACCAMO, F., JONOVÁ, J., eds. Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934), [Czechoslovakia and the Holy See IV. Diplomatic correspondence and other documents. 1928–1934] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-31-9.
 • HÁJKOVÁ, D., KOKEŠOVÁ, H., eds. Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919. [Girl’s Diary of Zdenka Kaizlová from the years 1909–1919.] Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 8. ISBN 978-80-7422-425-6.
 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., ROUS, L. eds. Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896-1919). [Edvard Beneš, Germans and Germany. Edition of documents. Volume I (1896-1919).] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-30-9.
 • HÁJKOVÁ, D., KALIVODOVÁ, E. eds. Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915–1918). [The Diaries of Edvard Beneš and Hana Benešová during the World War I (1915–1918).] Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. Ego. ISBN 978-80-7422-237-5.
 • HÁJKOVÁ, D., QUAGLIATOVÁ, V., VAŠEK, R., eds. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. [Correspondence: T. G. Masaryk – Edvard Beneš, 1918–1937.] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-06-4.

Editorships

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., eds. T.G.M. v kostce. [T.G.M. in a nutshell] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-23-4.
 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P. eds.  Republika československá 1918–1939. [Czechoslovak Republic 1918-1939] Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • DOUBEK, V., HÁJKOVÁ, D., eds. Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. [A life full of unrest. Festschrift in honour of Jaroslav Opat´s birthday] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 118-124. Ad honorem eruditorum, 2. ISBN 978-80-87782-33-0.
 • HÁJKOVÁ, D., VELEK, L., eds. Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. [A historian at the chessboard of the history. On the occasion of Jan Galandauer's 75th birthday.] Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. ISBN 978-80-86495-78-1.

Articles in Impacted Journals

 • HÁJKOVÁ, D., HELAN, P. The Quest for Balance: Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World War. Acta Histriae. 2014, 22(3), 661-676. ISSN 1318-0185.
 • HÁJKOVÁ, D., WINGFIELD, N. Czech(-oslovak) National Commemorations during the Interwar Period: Tomáš G. Masaryk and the Battle of White Mountain Avenged. Acta Histriae. 2010, 18(3), 425-452. ISSN 1318-0185.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P. Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu. [Celebrations of Presidents’ Birthdays in Interwar Czechoslovakia.] Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2015, 7 (2), 32–58. ISSN 1803-9243.
 • HÁJKOVÁ, D., HAJDINOVÁ, E. „Mais Paris demeure un phare…“ Influences de la France dans la vie d’Edvard et Hana Beneš avant 1919. [“Paris remains however light-house”: Influences of France in lifes of Edvard and Hana Beneš before 1919.] Revue des études slaves. 2015, 86 (4), 449–472. ISSN 0080-2557.
 • HÁJKOVÁ, D. Constructing National Unity. Commemorations of Tomáš G. Masaryk´s Death. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, 4 (1), 33-55. ISSN 1803-9243.

Book Chapters

 • HÁJKOVÁ, D. Remembering Franz Ferdinand and Sarajevo in interwar Czechoslovakia. In: Cornwall, M. (ed.). Sarajevo 1914. Sparking the First World War. London: Bloomsbery, 2020, s. 274–291. ISBN 9781350093218.
 • HÁJKOVÁ, D. Der Tod im Hotel Metropol. Hätte der Zusammenbruch Österreich-Ungarns durch den Tod von Masaryk abgewendet werden können?. [A Murder in Hotel Metropol. Could Masaryk´s Death Have Prevented the Break-up of the Habsburg Monarchy? A Murder in Hotel Metropol. Could Masaryk´s Death Have Prevented the Break-up of the Habsburg Monarchy?] In: KRANZ, I., ed. Was wäre wenn? Alternative Gegenwarten und Zukunftsprojektionen um 1914. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017, s. 161–176. ISBN 973-3-7705-5881-0.
 • HÁJKOVÁ, D. „Eti ljudi idut na kazn’“. Istorija roty „Nazdar“. [“Facing Certain Death”. The Story of Nazdar Company.] In: ŠKUNDIN, G., ed. Pervaja mirovaja vojna: vzgljad spustja stoletie 1914 god: Ot mira k vojne. Moskva: International Independent University of Environmental and Political Sciences, 2015, s. 547–556. ISBN 978-5-7383-0404-0.
 • HÁJKOVÁ, D. Il ruolo dell´Italia nella diplomazia di guerra di Edvard Beneš. Testimonianze dai suoi diari. [The role of Italy in Edvard Beneš´diplomacy. Testimony of his Diaries.] In: La diplomazia europea nella prima guerra mondiale. Cremona: Instituto per la storia del risorgimento italiano, 2015, s. 169–178. ISBN 978-88-97962-46-5.
 • HÁJKOVÁ, D. T. G. Masaryk: prvorepublikové utváření jeho místa v české „oficiální paměti“. [T. G. Masaryk: Formation of his place in the Czech “official” memory during the First Czechoslovak Republic.] In: ŠUSTROVÁ, R., HÉDLOVÁ, L., eds. Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia, 2014, s. 163–188. Historie. ISBN 978-80-200-2411-4.
 • HÁJKOVÁ, D. Vojtěch Preissig v době Velké války. [Vojtěch Preissig during the Great War.] In: VLČKOVÁ, L., ed. Vojtěch Preissig. Ze Světce do světa. Světec: Kapucín, 2014, s. 112–120. ISBN 978-80-86467-58-0.
 • HÁJKOVÁ, D. Vražda v hotelu Metropol. Mohla Masarykova smrt zamezit rozpadu Rakousko-Uherska?. [A Murder in Hotel Metropol. Could Masaryk´s Death Have Prevented the Break-up of the Habsburg Monarchy?]. In: SMETANA, V., HÁJKOVÁ, D., KUČERA, J., SUK, J., ŠRÁMEK, P., TŮMA, O., eds. Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Brno: Barrister & Principal, 2013, s. 25–57. ISBN 978-80-87474-92-1.
 • HÁJKOVÁ, D. Mezi kontinenty: Proměny identit Čechů v Americe 1850–1918. [Between the Continents: Changes of Identities of the Czechs in America 1850–1918.] In: KUČERA, R., ed. Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, s. 133–158. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Válečné přátelství T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. [War Friendship between T. G. Masaryk and Edvard Beneš.] In: ČECHUROVÁ, J., ANDRŠ, P., VELEK, L., eds. Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 245–256. České dějiny, 4. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Češi mezi válkami: Odchody a návraty. [Czechs between the Wars: Depart and Return.] In: WITTLICHOVÁ, L., ed. Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Praha: Dny české státnosti, 2012, s. 94–105. ISBN 978-80-904980-1-3.
 • HÁJKOVÁ, D. 28. říjen a jeho podoby. [28th October and its Representations.] In: KOSTRBOVÁ, L., MALÍNSKÁ, J., eds. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 219–232. České křižovatky evropských dějin, 1.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #