cart
0
Member photo

PhDr. Jan Hálek, Ph.D.

E-mail: halek@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 113

Room: A 209

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education:

2002–2010: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University in Prague
1998–2004: Mgr. (archive keeping and auxiliary historical disciplines), Faculty of Arts, Charles University in Prague
2001: PhDr., Faculty of Arts, Charles University in Prague
1995–2000: Mgr. (history), Faculty of Arts, Charles University in Prague

Research Interests:

History of science and research institututions; history of the First Czechoslovak Republic; political history of Central Europe in the 19th century

Research Projects since 2010:

Team member: Czech Scholars in Exile 1948–1989, Czech Science Foundation, 2008–2011

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

since 2012: Member of the Board of Masaryk Institute and Archive of the ASCR/CAS
since 2012: Editorial board member, book series EGO, Nakladatelství Lidové noviny

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Hálek, Jan. "Ve znamení bdělosti a ostražitosti". Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 354 s. (Práce z Archivu Akademie věd: B 22). ISBN 978-80-86495-84-2.
 • Hálek, Jan. Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 426 s. (Fontes: 6). ISBN 978-80-7308-367-0.

Co-authored Books

 • Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936–1939 [1945]). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921–1935). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • HÁLEK, Jan. Diplom pro Maffii. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, roč. 183, č. 1–2, pp. 49–64.
 • HÁLEK, Jan. „Washingtonská aféra“ a osud prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka. Historický obzor. 2014, roč. 25, č. 1/2, pp. 22–33.
 • Hálek, Jan. Srpen 1968 a pokusy pracovníků ČSAV o legalizaci jejich dlouhodobých pobytů v zahraničí. (Edice dokumentů). Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, pp. 239–266. ISSN 1803-9448.
 • Hálek, Jan. Budova pro Československý historický ústav v Římě (1922–1938). Jihočeský sborník historický. 2012, -, suppl. 4, pp. 233–256. ISSN 0323-004X.
 • Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, pp. 121–130. ISSN 1803-9243.

Book Chapters

 • Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika – společnost  hospodářství  kultura. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. pp. 117–132. ISBN 978-80-7415-025-8.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #