cart
0
Member photo

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

E-mail: hanys@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 566

Room: B 306

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Highest Education

 • 2009–2014 PhD, Charles University, Faculty of Humanities, Praha

Research topics

 • political philosophy
 • intellectual history
 • history of political thought

Research projects:

 • Centre for Phenomenological Research (University Centre of Excellence), Charles University Prague, team member, 2015-2016
 • International Correspondence Networks of T. G. Masaryk until the Foundation of Czechoslovakia in 1918, NAKI II, team member in 2021
 • Felix Weltsch, Jindřich Kohn, and the Intellectual History of Interwar Czechoslovakia, research project of the Czech Science Foundation, principal Investigator, 2021-2024

Teaching involvement:

Charles University, Faculty of Humanities (2010-up to now)

Fellowships:

 • 10/2011 – 7/2012 DAAD junior visiting fellow, Universität Bayreuth, Germany
 • 09/2018 - 02/2019 Jan Patočka Junior Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna

Selected bibliography:

Books

 • Hanyš, M., Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: Togga, 2014. 275 s. 978-80-7476-055-6.

Edited volumes

 • Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016. 393 s. 978-80-7476-102-7.
 • Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019. 440 s. ISBN 978-80-88304-09-8.

Studies peer-reviewed journals:

 • Hanyš, M., „Felix Weltsch, tvořivý střed a obranyschopná demokracie“. Filosofický časopis 71, 2023, 4, s. 619–635. https://doi.org/10.46854/fc.2023.4r.619
 • Hanyš, M., “Beyond “The Power of the Powerless”: the Political Thought and Polemics of the Czechoslovak Opposition, 1977–1980“. East Central Europe, 50 (2–3), 2023, s. 279–303. https://doi.org/10.30965/18763308-50020006
 • Hanyš, M., "Náboženství, etika a život: nástin filosofie Jana Sokola." Lidé města 23, 2021, 1, p. 33-46.
 • Hanyš, M., "Reflexe antisemitismu v meziválečných prózách Egona Hostovského." Česká literatura 68, 2020, 5, p. 535-550.
 • Hanyš, M., "Gender, soukromí a intersubjektivita: O poddanství žen J. S. Milla." Filozofia 73, 2018, 9, s. 755–766.
 • Hanyš, M., "Radikální a banální zlo." Filosofický časopis 66, 2018, 4, s. 487–504.
 • Hanyš, M., "O Hanově Společnosti transparence." Filosofický časopis 65, 2017, 3, s. 437–448.
 • Hanyš, M., "Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové." Filosofický časopis 64, 2016, 1, s. 59–74.

Book Chapters:

 • Hanyš, M., "Absolute Goodness, the Banality of Evil, and the Wickedness Beyond Vice", in: Zawisa, R., Hagedorn, L. (eds.), "Faith in the World." Post-Secular Readings of Hannah Arendt. Frankufrt - New York: Campus Verlag, 2021, pgs. 189-201.
 • Hanyš, M., "Masarykova cesta od konzervatismu k feminismu", in: Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019, 251–267.
 • Hanyš, M., "Dissent and Civil Disobedience: An Arendtian Perspective", in: Teryngerová, V. – Sepp, H. R. (eds.), Ethics in Politics?. Nordhausen: Verglag Traugott Bautz, 2018, s. 39–48.
 • Hanyš, M., "Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost", in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 331–357.
 • Hanyš, M., "(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium", in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.
 • Hanyš, M., "Žádostivost v antropologii apoštola Pavla", Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 67–82.
 • Hanyš, M., "Radikální nadcivilizace a orthodoxie: O některých nezamýšlených důsledcích teologie Pavla z Tarsu", in: Arnason, J. P, Benyovszký, L., Skovajsa, M. (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha: Toga, 2010, s. 271–287.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #