cart
0
Member photo

PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

E-mail: horak@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 587

Room: B 306

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education:

2003–2014: Mgr., PhDr., PhD., Faculty of Art, Charles University, Prague

2007–2011: Mgr., Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Research Interests:

Modern European History, Political History, Cultural History

Research Projects since 2012:

 • Team member: “Nourishing Victory. Food Supply and Post-Imperial Transition in the Czech Lands and Slovenia, 1918–1923”, bilateral Czech-Slovenian grant by Czech Science Foundation (GAČR) & Slovenian Research Agency (ARRS), 2021–2024inský bilaterální grant GA ČR a ARRS, 2021–2024.
 • Head of the research team: “Staging the Political Exile. Czechoslovak Politicians in London during WWII” Czech Science Foundation, since 2018.
 • Team member: “International Correspondence Networks of T. G. Masaryk and the establishment of Czechoslovakia in 1918”, NAKI, 2018–2020.
 • Team member: District Commissioners as a representative of state administration in the region. Changes of state executive in Bohemia in 1868–1945, Czech Science Foundation, since 2017.
 • Team member: “The Construction of National Identity. The National Holidays in the First Czechoslovak Republic”, Czech Science Foundation, 2014–2018.
 • Team member: “Czech Political Right 1938–1945”, Czech Science Foundation, 2012–2015.
 • Team member: “Edvard Beneš, Germany and Germans”, Czech Science Foundation, 2010-2014.

Teaching Practice since 2012:

Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute of Czech History

Most Important Publications since 2012:

Books

 • Horák, Pavel. Republika v exilu. Inscenování československé vlády v Londýně za druhé světové války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022.
 • Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953). Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 • Bohumil Laušman – politický životopis. Riskantní hry sociálnědemokratického sociálnědemokratického lídra. Prague: Mladá fronta, 2012.
 • With Richard Vašek (edd.). Ivo Ducháček: Deníky 1939–1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022.
 • With Vilém Prečan (edd.). Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • Josef Tomeš, et al (edd.). Vlastimil Klíma. Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
 • Josef Tomeš, et al (edd.). František Ježek. Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
 • Josef Tomeš, et al (edd.). Jiří Havelka. Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 • With Dagmar Hájková (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů I (1896–1919). Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014.

Editorships

 • With Dagmar Hájková. TGM v kostce. Prague, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
 • With Dagmar Hájková. Republika československá 1918–1939. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • With Dagmar Hájková, et al. Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Prague: Academia, 2018.
 • With Martin Jemelka. TGM na síti. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.

Book Chapters

 • “První máj.” In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Prague: Academia 2018, 216–265.
 • Oslavy narozenin prezidenta. In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Prague: Academia 2018, 136–177.
 • With Dagmar Hájková, Vojtěch Kessler, and Miroslav Michela. “Úvod.” In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Prague: Academia, 2018, 13–43.
 • “Role okresního hejtmana při oslavách státních svátků v meziválečném Československu.” In Klečacký, M. (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2018, 173–195.
 • “"The Shrimp Who Betrayed": Edvard Beneš in the Discussions of Czech Exile Politicians Recorded in London 1949-1950” In Konrád, O.; Küpper, R. (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild : politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013. 195–203.

Articles

 • Veřejná shromáždění a státní moc (První máje v českých zemích 1918-1938). Český časopis historický = The Czech Historical Review (2/2020): 388-415.
 • With Dagmar Hájková. “Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu.” Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. Století (2/2015): 32–58.
 • “Svátek práce v Protektorátu Čechy a Morava.” Historie – Otázky – Problémy (1/2016): 80–91.
 • ‘‘‘I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!’ Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911).” The Twentieth Century (2/2012): 168–177.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #