cart
0
Member photo

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

E-mail: jemelka@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 564

Room: B 115

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • 2002–2006: Ph.D., Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava
 • 1997–2002: Mgr., Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava

Research Interests

Modern economic and social history; Urban history; Historical demography; Labor and working-class history of the Czech lands; Modern religious histor; History of the Concern Baťa.

Research Projects since 2010

 • Principal investigator: “Cobblersʼ Warˮ: Shoemaking and the Shoemaking Industry in Cisleithania during World War One, Czech Science Foundation, 2021–2023.
 • Principal investigator: Seniors – bearers of historical memory of the 20th century: distance education of the third age in historical sciences in the era of the COVID-19 pandemic, Technology Agency of the Czech Republic, 2020–2022.
 • Principal investigator: International Correspondence Networks of T. G. Masaryk and the establishment of Czechoslovakia in 1918, Ministry of Culture: Programmes NAKI II, 2018–2021.
 • Principal investigator: The Religious Life of the Industrial Working Class in the Czech Lands (1918–1939): Institutions, Religiosity and the Social Question, Czech Science Foundation, 2016–2018.
 • Investigator: Company Towns of the Baťa Concern, Czech Science Foundation, 2010–2013.

Teaching Practice since 2010

 • Faculty of Public Policies, Silesian University of Opava
 • Social Sciences Department, Technical University of Ostrava

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010

 • 2015 – Editorial Board Member of the journal Montánna história (Slovakia).
 • 2008 – Member of the Centre for Economic and Social History, University of Ostrava, Ostrava.
 • 2008 – Member of the Society for Economic and Social History, Czech Republic.

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays  since 2010

 • 10/2015–9/2016: Richard-Plaschka-Scholarship, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vienna, Austria.
 • 9/2013–8/2014: Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, Germany.

 

Publication List at the MIA CAS

ASEP

 

Most Important Publications since 2010

Books

 • Jemelka, Martin – Štofaník, Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích 1918–1938. Praha : Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 492 pp. ISBN 978-80-200-3153-2; 978-80-88304-27-2.
 • Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (eds.). Republika československá. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 pp. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha : Academia, 2016. 910 pp. ISBN 978-80-200-2635-4.

Editorships

 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie III. Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 815 pp. ISBN 978-80-7464-754-3.
 • Ševeček, Ondřej – Jemelka, Martin (eds.). Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013. 308 pp. ISBN-978-3-515-10376-3.
 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie II. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 736 pp. ISBN 978-80-7464-190-9.
 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 544 pp. ISBN 978-80-7368-953-7.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Jemelka, Martin. Dělnické kolonie tématem české historiografie. Tradice a stav výzkumu. Střed / Centre. 2014, no. 2, pp. 105–119. ISSN 1803-9243.
 • Jemelka, Martin. Religious Life in an Industrial Town. The Example of Ostrava, 1850–1950. The Hungarian Historical Review : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series. 2014, no. 4, pp. 875–904. ISSN 2063-8647.
 • Jemelka, Martin – ŠEVEČEK, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt). Slezský sborník. 2013, no. 1, pp. 61–86. ISSN 0037-6833.
 • Jemelka, Martin – ŠEVEČEK, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt) (dokončení). Slezský sborník. 2013, no. 2, pp. 237–273. ISSN 0037-6833.
 • Jemelka, Martin. Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid. 2011, no. 1, pp. 1–30. ISSN 0009-0794.

Book Chapters

 • Jemelka, Martin. The Ostrava Industrial Agglomeration in the First Half of the Twentieth Century. Where the Urban Countryside met the Rural Town. In Borodziej, W. – Holubec, S. – von Puttkamer, J. (eds.). Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. Europas Osten im 20. Jahrhnudert 5. München : De Gruyter Oldenbourg, 2014, pp. 71–98. ISBN 978-3-11-036420-0.
 • Jemelka, Martin. Hrušov – Hruschau – Gruszów. Experimentální pole ostravské průmyslové aglomerace. In Vojvodíková, B. (ed.). Brownfieldy – cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : Europian Science and Art Publishing, 2013, pp. 19–35. ISBN 978-80-87504-22-2.
 • Jemelka, Martin. Ostrawskie kolonie robotnicze na drodze od osiedli firmowych do socjalnie wykluczonych osiedli romskich (1954–1989). In Szyszlak, E. – Szyszlak, T. (eds.). Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013, pp. 59–79. ISBN 978-83-62969-16-6, 978-83-932556-2-7.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. The Utopian Industrial City. The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Zimmermann, C. (ed.). Industrial Cities: History and Future. Frankfurt am Main: Campus Verlag, New York – University of Chicago Press, 2013, pp. 236–262. ISBN 978-3-593-39914-0.
 • Jemelka, Martin. The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko. In Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.). Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011, pp. 174–192. ISBN 978-1-61097-014-3.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #