cart
0
Member photo

Mgr. Anna Jonáková

E-mail: jonakova@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 580

Room: A 211

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • since 2019: Faculty of Education, Charles University, Prague
 • 2015: Mgr., Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
 • 2013: Bc., Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Research Interests

 • History of Czech lands in the second half of 19th century;
 • political and burgess elites;
 • the regional history of Podřipsko;
 • publications of correspondence;
 • archival activities

Research Projects

 • Team member: Friendship in the context of political and literary struggles: Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Svatopluk Machar, CSF, ID 20-01057S

 

Most Important Publications

Books

 • JONÁKOVÁ, Anna (ed). Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Nakladatelství Lidové noviny, 2021.

Books Chapters

 • POKORNÝ, J.; HLAVIENKA, L.; JONÁKOVÁ, Anna; KRATINOVÁ, A. Péče o zaměstnance v závodech. In JANÁK, D.; KOKOŠKA, S. a kol. Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2019, s. 512-521. ISBN 978-80-7285-228-4.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • JONÁKOVÁ, Anna. Působení mladočeského poslance Ervína Špindlera na říšské radě v letech 1890-1901. Moderní dějiny. 2018, roč. 26, č. 2, s. 45-74. ISSN 1210-6860.
 • JONÁKOVÁ, Anna. Ženy v odborech. Činnost Komise žen Ústřední rady odborů v letech 1945-1948. Paginae historiae. 2017, č. 2, s. 93-113. ISNN 1211-9768.

Archival Inventories

 • Jonáková, Anna. Sekla Bohumil. Dodatek č. 1. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 8 s.
 • Jonáková, Anna. Nečásek Jan. Inventář. Praha: MÚA AV ČR, 2019, 21 s.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #