cart
0
Member photo

PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.

E-mail: kaucka@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 584

Room: B 308

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education

 • 2017: PhDr., Charles University, Faculty of Arts, Examina rigorosa (PhDr.), History
 • 2013–2017: Ph.D., Charles University, Faculty of Arts, Dissertation (Ph.D.), Modern Economic and Social History
 • 2013–2015: Charles University, Faculty of Arts, Master studies (Mgr.), Information studies and librarianship
 • 2011–2013: Charles University Faculty of Arts, Master studies (Mgr.), History
 • 2008–2011: Bc., Charles University, Faculty of Arts, Bachelor studies (Bc.), History

Research Interests

 • Modern Economic and Social History
 • First Land Reform
 • Environmental History

Research Projects

 • Pozemková reforma a říšskoněmečtí velkostatkáři, Charles University, 2014-2016 (principal investigator)
 • Environmental strategies of aristocratic landowners in the landscape transformation. Windstorms and bark beetle in the Böhmerwald in 1868–1929, GAČR, 21-14325S (principal investigator)
 • Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies, GAČR 21-45624L (another team member)
 • "The Castle” as the center of power, administration, and ideology in interwar Czechoslovakia (1918-1938), GAČR 22-15915S (another team member)
 • The history of nutrition and food in Czech lands, 1945–1970, GAČR, 20-17501S (another team member)
 • Hydrosocialism: Water, environment and the socialist rule in Czechoslovakia, GAČR, GJ18-05095Y (team member)
 • Social Question in Situ: Social Policies of Industrial Enterprises in Bohemian Lands, 1879-1914, GAČR, 18-03921S (another team member)

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010

 • 2019– Member of European Business History Association (EBHA)
 • 2019 – Member of COST Aktion Who Cares in Europe (https://whocaresineurope.eu/)
 • Researcher ID (WOS) AAM-6879-2020

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010

 • 08/2012:Regensburg University
 • 10/2012 – 12/2012: Salzburg University
 • 08/2014: Heidelberg University
 • 09/2016: Düsseldorf University
 • 09/2019–12/2019: Collegium Carolinum, Munich

 

Most Important Publications since 2010

(Publication list at MIA CAS: here)

Books

 • Kaucká, Kristýna. „Taková tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2018. 220 pp. ISBN 978-80-86874-94-4.
 • Herc, Svatopluk; Kaucká, Kristýna; Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 pp. ISBN 978-80-7434-352-0.
 • Zlatník, Hynek; Kaucká, Kristýna; Křenková, Zuzana; Kmošek, Jiří (eds.). Historie a paměti obce Třenice. Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Litomyšl: Institut lidového kulturního dědictví, z. s, 2018. 305 pp. ISBN 978-80-270-4478-8.

Book Chapters

 • Kaucká, Kristýna. „Každý bezpochyby chce na Křivoklátě stříleti.“ Pozemková reforma a Jaroslav Preiss mezi lobbingem a klientelismem. In: Vörös, László a kol. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, p. 267–278. ISBN 978-80-224-1865-2.
 • Kaucká, Kristýna. Říšský Němec s minulostí málo populární: Fürstenberg v jednání s Československou republikou (1918–1938). In: Mayerová, Renata, Krško, Jan (ed.). Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Rakovník, 2020, p. 93-101. Otázky z historie, 4. ISBN 978-80-88148-42-5.
 • Kaucká, Kristýna. Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (ed).  České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, p. 291–300. ISBN 978-80-7405-362-7.
 • Kaucká, Kristýna. Uhlíři na Křivoklátsku v 19. století. In Matoušek, V.; Blažková, T. (ed.). Les a industrializace. Praha: Togga, 2015, p. 85–94. ISBN 978-80-7476-091-4.
 • Kaucká, Kristýna. Fürstenberský pivovar v Krušovicích (1869–1914). Rodinné podnikání na velkostatku Křivoklát, In Hlavačka, Milan; Bek, Pavel (ed.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2018,  p. 141–150. ISBN 978-80-7286-318-1.
 • Gecko, Tomáš ; Kaucká, Kristýna. Z radnice do managementu. Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920–1938), In Jemelka, Martin (ed.). Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–1945). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, p. 149–179. ISBN 978-80-7422-790-5.

Articles in Impacted Journals (WoS, Scopus)

 • Kaucká, Kristýna. The Unknown Infection, or ‘Rožňava Disease’ in Czechoslovakia in 1951. Contemporary European History. 2023, p. 1–19. https://doi.org/10.1017/S0960777323000553
 • Gecko, Tomáš; Kaucká, Kristýna. The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914). Central European History. 2021, roč. 54, č. 1, p. 61–85. ISSN 0008-9389 (print) 1569-1616 (web).
 • Kaucká, Kristýna; Janáč, Jiří. Participace místního obyvatelstva na plánování vodního díla Nové Mlýny. Časopis Matice moravské. 2021, roč. 140, č. 1, p. 107–122. ISSN 0323–052X.
 • Kaucká, Kristýna. Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma. Kvasný Průmysl. 2016, roč. 62, č. 2, p. 60–62. ISSN 0023-5830. (Review, Web of Science)
 • Kaucká Kristýna; Pavlíček, Tomáš W. Szkoła speleologiczna „Později na Školy začali zvát špičkový vědce ze Západu.“ Československo-polské vědecké kontakty po roce 1968 (materiálová studie a rozhovor s geologem prof. Pavlem Bosákem). Slovanský přehled. 2022, roč. 108, č. 2, s. 359–380. ISSN 0037-6922.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • Kaucká, Kristýna. Osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období. Knihy a dějiny. 2015, roč. 22, p. 74–93. ISSN 1210-8510.
 • Kaucká, Kristýna. Jednání se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát. Středočeský sborník historický. 2014 [vyd. 2015], roč. 40, p. 40–81. ISSN 0585-4172.
 • Kaucká, Kristýna. První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, č. 1, p. 127–154. ISSN 1210-6860.
 • Kaucká, Kristýna. Šlechtický velkostatek let 1848–1948 v české historiografii. Východočeské listy historické. 2015, roč. 32, p. 59–68. ISSN 1211-8184.
 • Kaucká, Kristýna. (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru. Paginae Historiae. 2017, roč. 25, č. 1, p. 30–44. ISSN 1211-9768.
 • Kaucká, Kristýna. Osudy velkostatkářských archivů a historických kolekcí při první pozemkové reformě (1918–1938). Paginae Historiae. 2020, roč. 28, č. 1, p. 94–104. ISSN 1211-9768. 

Reviews

 • Kaucká, Kristýna. Noble Entrepreneurs. Bommerius, Christian: Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten, Berlin: Berenberg Verlag, 2017. in: Prague Economic and Social History Papers, 26/2017 (2), p. 77–78. ISSN 1803-7518.
 • Kaucká, Kristýna. Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.–22. 6. 2018. in: Zprávy památkové péče, 78/2018 (6), p. 698. ISSN: 1210-5538.
 • Kaucká, Kristýna; Tomášek, Jan. Přírodovědecká muzea v Berlíně a Salzburku – dvě inspirace pro muzea 21. století. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014, č. 1, p. 143–146. ISSN 1339-2204.

​Dictionary Entry

 • Kaucká, Kristýna. Hnídek František. in: Biografický slovník českých zemí. 25. sešit, Hl-Hol / Historický ústav AV ČR ; Zdeněk Doskočil - vedoucí projektu, p. 685–686.
 • Kaucká, Kristýna. Horák Jiří. In: Biografický slovník českých zemí. 26. sešit, Hom-Hoz / Historický ústav AV ČR: Zdeněk Doskočil – vedoucí projektu, p. 47–48.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #