cart
0
Member photo

Mgr. Nikola Tohma, Ph.D.

E-mail: karasova@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 557

Room: B 109

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • 2014-2021 PhD, Faculty of Social Sciences, Charles University; Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki
 • 2011-2014 MA, Faculty of Social Sciences, Charles University
 • 2008-2011 BA, Faculty of Social Sciences, Charles University

Research interests

Refugees to Cold War Czechoslovakia

Research projects

Fellowships abroad

 • 07-08/2022: Humboldt Foundation in Berlin
 • 01/2019: Humboldt University of Berlin
 • 11/2018: Istanbul Technical University
 • 03-05/2018: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
 • 05-06/2017: PRIO Cyprus Centre – Peace Research Institute (Nicosia)
 • 02/2017: Basel University
 • 09/2016: Panteion University (Athens)
 • 02-05/2015: University of Macedonia (Thessaloniki)
 • 09/2013: Vilnius University

 

Publications

Publication list at MIA CAS in ASEP: here

Articles in peer-reviewed journals

 • Karasová, Nikola, and Kateřina Králová, “The Holocaust Museum of Greece, Thessaloniki: In Whose Memory?,” Nationalities Papers (2022): 1-22, doi:10.1017/nps.2021.85.
 • Karasová, Nikola, Karin Hofmeisterová, a Miroslava Jasenčáková. ‘The Holy and Great Council and Its Implications for the Orthodox Unity: The Perspective of the Russian Orthodox Church, the Serbian Orthodox Church and the Orthodox Church Of Greece’, Journal of Eastern Christian Studies 72, 1-2 (2020): 145-180.
 • Karasová, Nikola. Řecký antikomunismus z pohledu protikomunistické legislativy (1917–1967) [Greek anti-communism from the perspective of anti-communist legislation (1917–1967)], Neograeca Bohemica 19 (2019): 48-68.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize [The Orthodox Church of Greece and its Interpretation of the Greek Economic Crisis]’, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016): 64-86.
 • Karasová, Nikola. ‘Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize [People's Association – Golden Dawn: Greek Far-Right in Times of Crisis]’, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73-98.
 • Karasová, Nikola. ‘Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě [Contemporary Greek Far-Right in Historical Perspective]’, Slovanský přehled 101, 2 (2015): 357-385.
 • Karasová, Nikola. ‘Průběh a důsledky řecké krize [Evolution of the Greek Economic Crisis and Its Consequences]’, Neograeca Bohemica 14 (2014): 89-104.

Book chapters

 • Karasová, Nikola. ‘Sankční politika EU a USA [EU and US Sanctions Policy]’. In Ruská agrese proti Ukrajině [Russian Agression against Ukraine], edited by Jan Šír, 202-219. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecko [Greece]’. In Populismus v časech krize [Populism in the Time of Crisis], edited by Michal Kubát, Martin Mejstřík and Jiří Kocian, 24-38. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Bělorusko [Belarus]’. In Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy [Returns: Postwar Reconstruction of Jewish Communities in Central East, South East and East Europe], edited by Kateřina Králová and Hana Kubátová, 271-285. Praha: Karolinum, 2016.
 • Králová, Kateřina, and Nikola Karasová. ‘Řecká krize a zahraniční intervence [Greek Crisis and Foreign Intervention]’. In Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism: Empires and the Others in Eastern and South-Eastern Europe], edited by. Stanislav Tumis and Hanuš Nykl, 67-84. Praha: FF UK, 2015.
 • Králová, Kateřina, and Nikola Karasová. ‘Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen’. In Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, edited by Ulf-Dieter Klemm and Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608), 299-325. Bonn: BPB, 2015.

Public History Articles

 • Karasová, Nikola and Julia Reinke. Soudruzi, nebo uprchlíci? Děti řecké občanské války v NDR a Československu [Comrades or Refugees? Children of the Greek Civil War in the GDR and Czechoslovakia], Dějiny a současnost 5 (2021): 15-18.

Reviews

 • Karasová, Nikola. “Jana Poláková. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti.” Neograeca Bohemica 21 (2021): 101-104.
 • Karasová, Nikola. ‘Jan KOURA. Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974.’ Český časopis historický (2020): 519-522.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #