cart
0
Member photo

Mgr. Richard Vašek, Ph.D.

E-mail: vasek@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 554

Room: B 113

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education:

2004–2012: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague.
1995–2000: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests:

Czech history in the first half of the 20th century; T. G. Masaryk and E. Beneš; Editorship

Research Projects since 2010:

 • Team member: The Czech Political Right Wing in the Fateful Years 1938–1945, Czech Science Foundation, 2012–2016
 • Team member: (since February 2014 principal investigator): Edvard Beneš, Germans and Germany, Czech Science Foundation 2010–2014
 • Team member: The First Republic in the light of the letters of T. G. Masaryk and E. Beneš, Czech Science Foundation, 2010–2012
 • Team member: Munich in Memoirs of Contemporaries, Grant Agency of the Czech Academy of Sciences, 2009–2011

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

Since 2012: Editorial board member of the book series EGO (joint publication project of Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences and Lidové Noviny Publishers)

Most Important Publications since 2010:

Co-authored Books

 • Kessler, Vojtěch ; Pehr, Michal ; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 408 s. ISBN 978-80-87782-43-9.
 • Kvaček, Robert ; Tomeš, Josef a kol. (eds). Jiří Havelka. Dvojí život : Vzpomínky protektorátního ministra. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. (EGO : 5). ISBN 978-80-7422-357-0.
 • Hájková, Dagmara ; Quagliatová, Vlasta ; Vašek, Richard. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 480 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-87782-06-4.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO : 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3. 

Editorships

 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum : 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard (ed.) ;Rychlík, Jan (ed.). Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Praha – Sofie: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81-112. ISSN 0862-6111.
 • Vašek, Richard. Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku. Historický časopis. 2011, roč. 59, č. 4, s. 705-733. ISSN 0018-2575.

Book Chapters

 • VAŠEK, Richard. „Těším se již domů z té dřiny, i pobyt zde neposkytuje mně odpočinku.“ Několik glos k cestování TGM. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum : 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Vašek, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou." K některým aspektům Masarykovy poválečné publicistiky. In Čechurová, J.; Andrš, P.; Velek, L. (ed.). Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 298-313. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • Vašek, Richard. Ve vládě v čase krize. Memoáry Františka Ježka. In Tomeš, J. (ed.) ; Vašek, R. (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 39–58. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard. "Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla." Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937–1938. In Hájková, D.; Velek, L. (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. s. 236-262. ISBN 978-80-86495-78-1.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #