cart
0
Member photo

PhDr. Jakub Doležal

E-mail: dolezal@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 117

Room: A 204

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání

 • 2009: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 2002–2008: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (archivnictví a PVH – historie)

Odborné zaměření

 • českoslovenští a čeští prezidenti republiky a dějiny jejich úřadu, výkon ústavních pravomocí a veřejná činnost, vznik a trvalé uchování jejich dokumentů
 • doba nesvobody (1938–1945)
 • metodika archivního popisu
 • svobodný přístup k informacím a společenský vliv dezinformací

Výzkumné projekty

 • 2017–2020: člen pracovní skupiny, projekt ELZA+, pokračování projektu Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP (Technologická agentura ČR, Ministerstvo vnitra ČR)
 • 2019–2021: externí projektový konzultant, bezpečnostní výzkum Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích (Ministerstvo vnitra ČR, Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze)

Pedagogická činnost

 • od 2019: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Katedra PVH a archivního studia, kurz: Archivní teorie, přednáška: Archivy a jejich místo v době „postfaktické“ (externí vyučující)

Členství v odborných komisích a pracovních skupinách

 • od 2011: Akviziční a metodická komise Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
 • 2017–2019: pracovní skupina Ministerstva vnitra ČR pro zpřístupňování archiválií
 • od 2020: skupina metodiků ELZA a Základních pravidel pro zpracování archiválií (další vývoj aplikace ELZA v rámci smlouvy o podpoře otevřeného projektu SW ELZA ze strany Ministerstva vnitra ČR)

 

Publikační činnost

Odborné knihy

 • DOLEŽAL, Jakub: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti: německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany (1939–1945). Příbram: Státní oblastní archiv v Praze, 2010, 304 s.

Kapitoly v odborných publikacích

 • DOLEŽAL, Jakub: Kancelář prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 29–36.
 • DOLEŽAL, Jakub: Kancléř prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 44–46.
 • DOLEŽAL, Jakub: Akt milosrdenství v rukou dělnických a socialistických prezidentů a jeho místo v éře zostřeného třídního boje a budování socialismu. Proces udělování milostí a vyřizování žádostí v trestních věcech Kanceláří prezidenta republiky v letech 1948–1989. In: Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu : mezinárodní, vnitropolitické, právní a společenské aspekty. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 193–332.

Výstavy a doprovodné publikace

 • 2010: výstava Život TGM na Hradě – všední i sváteční, Pražský hrad
 • 2016: výstava Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – ZUBEC, Tomáš: Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown: the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Překlad Kevin Fenton. Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 53 s.
 • 2018: výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918. In: Symbolická moc českých korunovačních klenotů (16. ledna – 23. ledna 2018, Vladislavský sál). Praha: Správa Pražského hradu, 2018.
 • 2018: výstava Doteky státnosti, Pražský hrad
 • Doteky státnosti: založeno 1918 = Touches of statehood: founded 1918 / texty: Jan Biederman, Petr Bjaček, Michal Burian, Jakub Doležal, Petr Dvořáček, Jan Fedosejev, Ivan Fuksa, Martin Hakauf, Martin Halata, Milan Hrubý, Martin Jahoda, Jan Kramář, Ilona Krbcová, Zdeněk Polčák, Jan Skramoušský, Pavel Stehlík, Jan Šach, Olga Šmejkalová, Zdeněk Špitálník, Ondřej Švehelka, Jitka Zamrzlová; překlady Moudrý překlad, Jaroslav Furmánek. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018.
 • 2019: výstava Veritas Vincit: 100 let Kanceláře prezidenta republiky, Pražský hrad
 • DOLEŽAL, Jakub – HAKAUF, Martin – HALATA, Martin – NOVÁK, Jan – PONZEROVÁ, Petra – ZUBEC, Tomáš: Veritas vincit: 100 let Kanceláře prezidenta republiky = 100 years of the Office of the President of the Republic. Překlad Barbara Day. Praha: Správa Pražského hradu, 2019.

Ostatní

 • DOLEŽAL, Jakub: Mezinárodní konference „Preserving the Memory of the Presidency“ (Varšava, 10. října 2012). Archivní časopis. Roč. 63, č. 1, 2013, s. 87–91.
 • DOLEŽAL, Jakub: 60 let Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Archivní časopis. Roč. 65, č. 2, 2015, s. 171–178.
 • DOLEŽAL, Jakub: Soupis kronik Středočeského kraje na stránkách Středočeského sborníku historického (1976–2011). Středočeský sborník historický 41, 2015, s. 107–119.
 • DOLEŽAL, Jakub: Koruna bez krále, stát bez symbolu? In: Česká pozice (sobotní příloha Lidových novin), 10. 9. 2016, s. 14.

Archivní pomůcky

 • DOLEŽAL, Jakub: Václav Havel – projevy (texty uložené v Archivu KPR), 1990–1998. Soupis archiválií (ev. č. 22). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2009.
 • DOLEŽAL, Jakub – CHARVÁTOVÁ, Eliška: KPR – protokol T (tajné), 1945–1963. Manipulační seznam druhého typu (ev. č. 23). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969. Manipulační seznam druhého typu (ev. č. 24). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David: Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání, (1928) 1962–2011. Dílčí inventář (ev. č. 25). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2013.
 • DOLEŽAL, Jakub – CHARVÁTOVÁ, Eliška: KPR – evidenční knihy k agendě státních vyznamenání, 1922–1995. Dílčí inventář (ev. č. 29). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2014.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky – protokol Os (osobní sekretariát), (1905) 1949–1968. Dílčí inventář (ev. č. 32). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2016.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David: Kancelář prezidenta republiky – personální spisy (protokoly O, 200 000, 300 000, 500 000 aj.), (1881) 1919–1970 (2010). Dílčí inventář (ev. č. 33). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2017.
 • DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969 (1970). Dílčí inventář (ev. č. 34). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2019.
 • DOLEŽAL, Jakub – FIŠEROVÁ, Antonie – JAVORSKÁ, Eva – KMOCHOVÁ, Nataša – KOPIČKOVÁ, Božena – STRNADOVÁ, Věra – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky I, (1816) 1919–1947 (1966). Dílčí inventář (ev. č. 35). Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2020.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #