cart
0
Member photo

Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

E-mail: pavlicek@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 580

Room: A 211

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

 • 2008–2016: Ph.D., Joint “co-tutelle”, International Research Training Group „Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts”, Ludwig-Maximilians-Universität München and Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2009: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2008: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2006: Bc., Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests

History of science and history of religious ideas; social and cultural history of Central Europe in the19th and 20th century; acquisition of personal archival collections, interviews with scientists, research of generational cohorts, memory, communication strategies, and political culture

Research Projects

 • Since 2019: Second investigator: The first post-war generation of Czech astronomers, astrophysicists and mathematicians. Interdisciplinary research of the history of science networks, Czech Science Foundation, 19-20678S (MFF UK – VŠE – MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • Since 2019: Team member: On the Way to the Peak of History? The formation of Czechoslovakia in the changing historiography of 1918-1992/1993, Czech Science Foundation, 19-08819S (MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • Since 2019: Principal Investigator of the Czech part of the research team: How did scientists spin their networks? Reconstruction of scientific contacts and transnational relations among Czech and Polish researchers in the 19th and 20th century, Bilateral Mobility Project, Polish Academy of Arts and Sciences – Czech Academy of Sciences
 • 2016–2018: Team member of the Czech part of the research team: Exchange of inspiration and knowledge in communication of Czech and Polish scientists, Bilateral Mobility Project, Polish Academy of Arts and Sciences – Czech Academy of Sciences
 • 2015–2017: Team member: The Papacy, the Curia, and the Catholic Church in the Bohemian Lands 1820 – 1938. Relationships, Czech Specifics, and the Ultramontanism Phenomenon, Czech Science Foundation, 15-17092S (MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • 2014–2018: Team member: Evaluation and Interpretation of the Photographical Documents in the Archives of the Czech Academy of Sciences, Czech Ministry of Education, Youth and Sports
 • 2010–2012: Team member, Religious Cultures in Europe in 19th and 20th century, Czech Science Foundation, P405/10/J060 (FHS UK)

Teaching Practice

 • Since 2018: Faculty of Arts, Charles University – contract work (Polish Modern History)
 • Since 2010: Evangelical Theological Seminary in Prague – contract work (Church History and History of Religious Ideas)

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies

 • Since 2019: Member of the Expert Panel for Philosophy, Theology, Religious Studies, Czech Science Foundation
 • Since 2019: Extern Reviewer for the Czech Research, Development and Innovation Council
 • Since 2014: Member of the Editorial Board of the Journal Práce z dějin Akademie věd
 • 2012–2015: Member of the Editorial Board of the National Technical Museum, Prague

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays

 • 6/2019: Research Stay, Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, Poznań, Poland
 • 5/2017: Research Stay, Deutsches Historisches Institut in Rome, Italy
 • 6/2014: Research Stay, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
 • 10/2009 – 9/2010: Junior Fellow, Internationales Graduiertenkolleg „Religiöse Kulturen in Europa im XIX. und XX. Jahrhundert“. LMU München, Germany

 

Publications

(Publication list at MIA CAS: here)

 

Most Important Publications since 2010

Books

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017. ISBN 978-80-200-2771-9 / ISBN 978-80-87782-71-2

Book Chapters

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské praktiky a sekularizace. Ke studiu náboženské situace v Čechách v předvečer první světové války, in: Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Eds. Milan Hanyš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Fakulta humanitních studií UK, 2019, s. 109–125. ISBN 978-80-88304-09-8 – ISBN 978-80-7571-039-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Papež a papežství jako kulturní kódy v protestantském a širším nekatolickém proudu, in: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Eds. Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Academia, 2018, s. 361–376. ISBN 978-80-200-2969-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Srovnání obrazu a role papežství a katolicismu v polském prostředí, in: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Eds. Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Academia, 2018, s. 450–468. ISBN 978-80-200-2969-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Karel Habersberger (1849–1916) Venkovský farář, in: Kněžské identity v českých zemích (1820–1938). Eds. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 103–118. ISBN 978-80-7422-567-3
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. – SKOŘEPOVÁ, Markéta Jan Pauly (1869–1935). Velkoměstský děkan, in: Kněžské identity v českých zemích (1820–1938). Eds. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 131–148. ISBN 978-80-7422-567-3
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Generace Antonína Podlahy v pražském semináři, in: Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Eds. Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová a kol. Praha: Nová tiskárna Pelhřimova, 2017, s. 185–201. ISBN 978-80-7415-167-5
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Paralelní, příbuzné, nebo unikátní proměny religiozity v moderní době? Komparace náboženských změn v Čechách a Bavorsku v kombinaci se sociální analýzou kléru v Čechách ve druhé polovině 19. století. In: České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely. Eds. Robert Luft – Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Ulrike Lunow a kol. Praha: Historický ústav, 2017, s. 153–164.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionierung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Tschechien und Bayern. Gegenüberstelungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum, 2016, s. 169–184.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, in: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Red. Jerzy Wyrozumski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016, s. 89–100.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Repräsentationspolitik als Beruf und Berufung. Die tschechischen Mitglieder des Herrenhauses des Reichsrates, in: Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Hrsg. von Franz Adlgasser, Jana Malínská, Helmut Rumpler, Luboš Velek. [Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Band 35] Wien, Verlag der ÖAW 2015, S. 73–90.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Die Idealkarriere für eine Berufung in das cisleithanische Herrenhaus. Der Habsburger Parlamentarismus und die tschechisch-böhmische Politik, in: Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990 [Reihe Parlamente in Europa, Bd. 3], hrsg. von Adéla Gjuričová, Andreas Schulz, Luboš Velek, Andreas Wirsching [Berlin, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], Düsseldorf, Droste Verlag 2014, s. 83–104.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. poloviny 19. století, in: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, ed. Miloš Havelka, Praha, Pavel Mervart 2012, s. 211–259.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Polite persuasion in the culture of giving. Influence of communication strategies on the formation of Josef Hlávka’s patronage style, in: Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Eds. Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Tomáš W. Pavlíček, Praha, Historický ústav 2010, s. 342–361.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století, in: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Eds. Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem, Albis international 2010, s. 160–180.

Editorships

 • LASKOSZ, Joanna – CHODĚJOVSKÝ, Jan (eds.) – PAVLÍČEK, Tomáš W. (red.) Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem, Praha – Kraków: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Archiwum Nauki PAN i PAU, 2019.
 • HANYŠ, Milan – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Fakulta humanitních studií UK, 2019, 439 s. ISBN 978-80-88304-09-8 – ISBN 978-80-7571-039-0
 • FASORA, Lukáš – KUNŠTÁT, Miroslav – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2969-0
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3
 • HLAVAČKA, Milan – POKORNÁ, Magdaléna – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Praha, Historický ústav 2010.

Articles in Impacted Journals

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu. Fotografie českého geografa J. V. Daneše, Český lid 104, 2017, 4, s. 495–511.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Rozhovor s prof. Jaroslavem Kurzweilem, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 65, 2020, 2, s. 90–117.
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation, Prace Historyczne 145, 2018, 1, s. 43–66.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. – TOMSOVÁ, Petra, ve spolupráci s Blankou HNULÍKOVOU a Vlastou MÁDLOVOU. Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu, Práce z dějin Akademie věd, 8, 2016, 1, s. 44–87.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice, Právněhistorické studie 45, 2015, 1, s. 127–137.
 • BORÝSKOVÁ, Štěpánka – MÁDLOVÁ, Vlasta – PAVLÍČEK, Tomáš W. Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni, Práce z dějin Akademie věd, 6, 2014, 2, s. 181–208.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století, Střed/Centre 3, 2011, 1, s. 9–38.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské kultury a význam pojmu konverze v zemích střední Evropy s ohlédnutím na uplynulé půldruhé století (1861–2011), Theologia vitae 4, 2011, 1, s. 41–67.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #