cart
0
Member photo

PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.

E-mail: klecacky@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 588

Místnost: B 309

Vzdělání:

Filozofická fakulta UK v Praze, české dějiny (Ph.D.), 20112016;
Filozofická fakulta UK v Praze, historie (PhDr.), 2011;
Filozofická fakulta UK v Praze, historie a francouzština (Mgr.), 20052011.

Badatelské zaměření:

České moderní dějiny: dějiny bezpečnostních složek; dějiny veřejné správy; dějiny elit; dějiny parlamentarismu; Češi v habsburské monarchii

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK (ÚSD)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Ediční rada Národního archivu, člen (2019)

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Vědecké monografie

 • Klečacký, Martin. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868–1938. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 396 s. ISBN 978-80-7422-797-4.

 • Klečacký, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. ISBN 978-80-200-2793-1.

 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, 143 s. ISBN 978-80-7434-286-8.

 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, 135 s. ISBN 978-80-7434-196-0. 

Kritické edice

 • Drašarová, Eva Klečacký, Martin  Klement, Martin  Velek, Luboš (eds.). Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Národní archiv, 2021, 1503 s. ISBN 978-80-88304-60-9; ISBN 978-80-7469-109-6.

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 336 s. ISBN 978-80-7422-492-8.

 • Velek, Luboš Velková, Alice Klečacký, Martin (eds.). Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 580 s. ISBN 978-80-7415-146-0.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 394 s. ISBN 978-80-7422-494-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 419 s. ISBN 978-80-7422-493-5.

 • Klečacký, Martin Fabini, Pavel Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 332 s. ISBN 978-80-7422-608-3.

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 348 s. ISBN 978-80-7422-423-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 295 s. ISBN 978-80-7422-357-0.

Biografické slovníky

 • Klečacký, Martin a kol. Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918. Praha: Národní archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020, 974 s. ISBN 978-80-88304-18-0.

 • Stupková, Marie Klečacký, Martin. Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918. Praha: Národní archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 464 s. ISBN 978-80-7469-041-9.

Kapitoly v odborných knihách

 • Klečacký, Martin. Im Dienste des neuen Staates? Beamtenkarriere im Prozess des Aufbaus der tschechoslowakischen Staatsverwaltung 1918–1920. Hofratsdämmerung? Verwaltung und ihr Personal in den Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie 1918 bis 1920. Wien: Böhlau, 2020 - (Becker, P.; Garstenauer, T.; Helfert, V.; Megner, K.; Steiner, G.; Stockinger, T.), s. 137153. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 75. ISBN 978-3-205-21152-5.

 • Klečacký, Martin. Ein jungtschechischer Verbündeter in der Prager Landesbehörde. Statthaltereivizepräsident Jindřich Vojáček. Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020 - (Klečacký, M.; Klement M.), s. 185195. Studie z moderních českých dějin, 4. ISBN 978-80-88304-22-7.

 • Klečacký, Martin. An Independent Judge in the Austrian Administration: The Example of Bohemia around 1900. The Habsburg Civil Service and Beyond. Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019 - (Adlgasser, F.; Lindström, F.), s. 109128. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse, 892. ISBN 978-3-7001-8137-8.

 • Klečacký, Martin. Veřejná správa. Republika československá 1918-1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Hájková, D.; Horák, P.), s. 271292. ISBN 978-80-7422-643-4.

 • Klečacký, Martin. Cooperation at the Highest Level. Czech Minister and Deputy in Vienna Through the Case of Antonín Rezek and Josef Bromovský. Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018 - (Osterkamp, J.), s. 159168. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 39. ISBN 978-3-525-37069-8.

 • Klečacký, Martin. Císařský úředník a politická strana. Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948. Praha: Centrum středoevropských studií, společné pracoviště CEVRO Institutu, z. ú., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., 2018 - (Klečacký, M.), s. 4358. Ediční řada Centra středoevropských studií, 3. ISBN 978-80-87782-98-9.

Redakce kolektivních monografií

 • Klečacký, Martin – Klement, Martin (eds.). Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 295 s. Studie z moderních českých dějin, 4. ISBN 978-80-88304-22-7.

 • Klečacký, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: CEVRO Institut, 2018. 268 s. Ediční řada Centra středoevropských studií, 3. ISBN 978-80-87782-98-9.

 • Vašek, Richard Klečacký, Martin (eds.). Česká politická pravice v letech 1938–1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Klečacký, Martin. A Municipality Against the State. Power Relations between State and Local Self-government Representaives, based on the Example of Bohemia at the Turn of the Nineteenth Century.
  Acta Poloniae Historica. 2020, Roč. 121, s. 121141. ISSN 0001-6829.

 • Klečacký, Martin. „Krvavá lázeň v Kraslicích.“ Tragické vyústění jedné demonstrace v životě jednotlivce, obce a státu. Moderní dějiny. 2020, Roč. 28, č. 2, s. 123140. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Správní kousek ministra Hochenburgera. Rakouská justice a česko-německé vyrovnání před první světovou válkou. Paginae historiae. 2019, Roč. 27, č. 1, s. 482495. ISSN 1211-9768.

 • Klečacký, Martin. Převzetí moci. Státní správa v počátcích Československé republiky 1918–1920 na příkladu Čech. Český časopis historický. 2018, Roč. 116, č. 3, s. 693732. ISSN 0862-6111.

 • Klečacký, Martin. Iluze nezávislosti. Sociální status c. k. soudce v konfliktu loajalit mezi národem a státem na přelomu 19. a 20. století. Český časopis historický. 2014, Roč. 112, č. 3, s. 432–462. ISSN 0862-6111.

 • Klečacký, Martin. Josef Ježek a Otto Bláha. Cesta dvou četnických generálů před Národní soud. Moderní dějiny. 2014, Roč. 22, č. 2, s. 155–187. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906. Historie - Otázky - Problémy. 2014, Roč. 6, č. 1, s. 82–105. ISSN 1804-1132.

 • Klečacký, Martin. Generálmajor Václav Řezáč. Četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Paginae historiae. 2013, Roč. 21, č. 1, s. 28–64. ISSN 1211-9768.

 • Klečacký, Martin. Národní výbor a četnictvo. Převzetí rakouského četnictva do služeb nového československého státu (1918–1920). Moderní dějiny. 2012, Roč. 20, č. 2, s. 61–82. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Obsazení jižní hranice. Bezpečnostní situace jihočeského pohraničí od převratu po měnovou odluku. Jihočeský sborník historický. 2012, Roč. 81, s. 232–246. ISSN 0323-004X.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #