cart
0
Member photo

PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

E-mail: malinska@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 551

Místnost: B 112

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2000–2007: Ph.D., FF UK, Praha
 • 1983: PhDr., FF UK, Praha
 • 1978–1982: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • české dějiny 19. a začátku 20. století
 • dějiny českého a německého ženského hnutí
 • česko-německé vztahy

Výzkumné projekty od roku 2010

 • vedoucí týmu Bibliografie publikovaných textů T. G. Masaryka (1876–2022)
 • vedoucí týmu Německá korespondence v rámci projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, 2018–2021 (podpora projektu byla udělena v rámci programu „Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016–2022“)
 • vedoucí týmu Německá korespondence v rámci projektu Strategie 21 Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1918–1937)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • (od 2016 – dosud) členka Redakční rady Spisů T. G. Masaryka

Pedagogická činnost od roku 2010

 • (od 2016/2017 – dosud) Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, přednáška na téma: Historie ženského hnutí se zvláštní zaměřením na spolky a vzdělávání žen; Volební právo žen – teorie a jeho uplatnění v praxi
 • (do 2013) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Ústav českých dějin

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Malínská, Jana; Bahenská, Marie. Za volební právo žen! Aneb jak se volilo v Čechách. For Womenʼs Suffrage! Or how they voted in Bohemia. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2022, 135 s. ISBN 978-80-88304-83-8.
 • Malínská, Jana; Doubek, Vratislav; Gleixner, Johannes; Kahuda, Jan (eds.). Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2021, 321 s. ISBN 978-80-88304-67-8.
 • Malínská, Jana. Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2019, 642 s. (Spisy TGM: 39). ISBN 978-80-86142-60-9 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.); ISBN 978-80-87782-96-5 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.).
 • Hajdinová, Eva; Konrád, Ota; Malínská, Jana; Kunštát, Miroslav (eds.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, 564 s. ISBN 978-80-87782-54-5.
 • Hajdinová, Eva; Konrád, Ota; Malínská, Jana (eds.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/1 (1919–1928). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 363 s. ISBN 978-80-87782-49-1.
 • Malínská, Jana. „My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 250 s. (Knižnice Dějin a současnosti: 48). ISBN 978-80-7422-219-1.
 • Malínská, Jana. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012, 326 s. (Spisy TGM: 38). ISBN 978-80-86142-43-2.
 • Malínská, Jana. T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2011, 571 s. (Spisy TGM: 28). ISBN 978-80-86142-37-1.

Kapitoly v odborných knihách

 • Bahenská, Marie; Malínská, Jana. Eine Frau auf dem Stimmzettel. Die Wahlen zum böhmischen Landtag im Jahr 1908 und in der Frühzeit der Tschechoslowakischen Republik. In: Kaiser, Tobias; Schulz, Andreas (eds.). Vorhang auf“ – Frauen in Parlament und Politik. Bd. 185, Reihe: Parlament in Europa 8, Düsseldorf: Droste Verlag GmbH, 2022, s. 131–141. ISBN 9-783-7700-5356-8.
 • Malínská, Jana; Bahenská, Marie. Vzděláním k politice aneb Cesta žen k občanským a politickým právům. In: Benko, Juraj; Dudeková Kováčová, Gabriela (eds.). S ľudom a pre ľud. Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava: Historický ústav SAV; Veda, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 235–276. ISBN 978-80-224-1866-9.
 • Malínská, Jana. Volební právo všeobecné. In: Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI svazek, Volby – Zákon. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o. v koedici s KEY Publishing s. r. o. 2020, s. 31–40. ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk); ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; KEY Publishing); ISBN 978-80-7380-812-9 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; vázáno); ISBN 978-80-7418-341-6 (KEY Publishing; vázáno).
 • Malínská, Jana. Volební právo žen. In: Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI svazek, Volby – Zákon. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o. v koedici s KEY Publishing s. r. o. 2020, s. 40–55. ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk); ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; KEY Publishing); ISBN 978-80-7380-812-9 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; vázáno); ISBN 978-80-7418-341-6 (KEY Publishing; vázáno).
 • Malínská, Jana. Cesta za vzděláním. První desetiletí činnosti spolku Prager-Frauen-Erwerb-Verein. In: Nováková, Tamara; Devátá, Markéta; Kostlán, Antonín (eds.). Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Univerzita Karlova, Pedagogická Fakulta 2020, s. 33–55. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA AV ČR); ISBN 978-80-7603-207-1 (UK, PedF).
 • Malínská, Jana. Není ženské, ale kulturní otázky. In: Hájková, Dagmar; Horák, Pavel; Rous Lukáš (eds.). T. G. M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020, s. 23–25. ISBN 978-80-88304-23-4.
 • Malínská, Jana. Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937). In: Piorecký, Karel (ed.). Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR a společnosti a kultuře. Výzkumný program: Paměť v digitálním věku. Praha: Akademie věd ČR, 2016, s. 119–121. ISBN: 978-80-27031-09-2.
 • Malínská, Jana. Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa. In: Tomeš, Josef; Vašek, Richard (eds.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 118–145. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Malínská, Jana; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In: Gjuričová, Adéla; Schulz, Andreas; Velek, Luboš; Wirsching, Andreas (eds.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd. 165, Reihe: Parlamente in Europa 3. Düsseldorf: Droste, 2014. s. 211–230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Malínská, Jana. Bibliografie prací Jaroslava Opata. In: Opat, Jaroslav. Z času válek a chaosu v Evropě. Vzpomínky a úvahy. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2014, s. 531–553. ISBN 978-80-86142-52-4.
 • Malínská, Jana. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In: Bahenská, Marie; Malínská, Jana (eds.). Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 144–167. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Malínská, Jana. Milada Horáková. In: Tomeš, Josef (ed.). Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 213–217. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Malínská, Jana. Peripetie českého ženského hnutí 1860–1914. In: Kučera, Rudolf (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, s. 159–191. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Malínská, Jana. Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí. In: Kostrbová, Lucie; Malínská, Jana (eds.). 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 153–168. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Malínská, Jana. Die tschechischen Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie). In: Hlavačka, Milan (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha: Institute of History, 2010, s. 479–505. ISBN 978-80-7286-163-7.

Redakce odborných knih

 • Adlgasser, Franz (Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften); Malínská, Jana (Masarykův ústav a Archiv AV ČR); Rumpler Helmut (Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Universität Klagenfurt); Velek, Luboš (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) (eds.). Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, 436 s. Reihe: Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Bd. 35. ISBN: 978-3-7001-7564-3.
 • Bahenská, Marie; Malínská, Jana (eds.). Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Kostrbová, Lucie; Malínská, Jana (eds.). České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, 299 s. ISBN 978-80-86495-57-6.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Malínská, Jana; Tomeš, Josef. Nejen politikou živ je poslanec. Dějiny a současnost, 2019, roč. XLI, s. 37–41. ISSN 0418-5129.
 • Malínská Jana. Frauen in der Politik: (un)erwünscht! Olga Stránská-Absolonová (1872–1927). Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2015, roč. 26, č. 2, s. 70–92. ISSN: 1016765 X.
 • Malínská, Jana. České politické strany a jejich (ne)ochota podílet se na řešení ženské otázky (1860–1914). Studia historica Nitriensia, 2014, roč. 18, č. 1, s. 23–48. ISSN 1338-7219.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #