cart
0
Member photo

PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

E-mail: malinska@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 551

Room: B 112

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education:

2000–2007: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1983: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1978–1982: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague

Research Interests:

 • Czech history of 19th and early 20th century
 • History of Czech and German women's movement
 • Czech-German relations

Research Projects since 2010:

 • Head of the team Bibliography of published texts of T. G. Masaryk (18762022)
 • Head of the team German Correspondence within the project International Correspondence Network of T. G. Masaryk and the Establishment of Czechoslovakia in 1918, 20182021 (the project was supported within the programme "In support of applied research and experimental development of national cultural identity for 2016–2022")
 • Head of the team German Correspondence within the Strategy 21 project Correspondence of T. G. Masaryk – Foreign Germans (1918–1937)

Membership in university and CAS bodies, scientific societies and committees, editorial boards since 2010:

 • (since 2016) member of the Editorial Board of the T. G. Masaryk Writings

Teaching Practice since 2010:

 • (since 2016/2017) Technical University Liberec, Faculty of Science, Humanities and Pedagogy, lectures on: History of the women's movement with special focus on women's associations and education; Women's suffrage – theory and its application in practice
 • (until 2013) Faculty of Arts, Charles University Prague, Institute of Czech History

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Malínská, Jana; Bahenská, Marie. Za volební právo žen! Aneb jak se volilo v Čechách. For Womenʼs Suffrage! Or how they voted in Bohemia. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2022, 135 s. ISBN 978-80-88304-83-8.
 • Malínská, Jana; Doubek, Vratislav; Gleixner, Johannes; Kahuda, Jan (eds.). Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2021, 321 s. ISBN 978-80-88304-67-8.
 • Malínská, Jana. Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2019, 642 s. (Spisy TGM: 39). ISBN 978-80-86142-60-9 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.); ISBN 978-80-87782-96-5 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.).
 • Hajdinová, Eva; Konrád, Ota; Malínská, Jana; Kunštát, Miroslav (eds.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, 564 s. ISBN 978-80-87782-54-5.
 • Hajdinová, Eva; Konrád, Ota; Malínská, Jana (eds.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/1 (1919–1928). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 363 s. ISBN 978-80-87782-49-1.
 • Malínská, Jana. „My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 250 s. (Knižnice Dějin a současnosti: 48). ISBN 978-80-7422-219-1.
 • Malínská, Jana. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012, 326 s. (Spisy TGM: 38). ISBN 978-80-86142-43-2.
 • Malínská, Jana. T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2011, 571 s. (Spisy TGM: 28). ISBN 978-80-86142-37-1.

Book Chapters

 • Bahenská, Marie; Malínská, Jana. Eine Frau auf dem Stimmzettel. Die Wahlen zum böhmischen Landtag im Jahr 1908 und in der Frühzeit der Tschechoslowakischen Republik. In: Kaiser, Tobias; Schulz, Andreas (eds.). Vorhang auf“ – Frauen in Parlament und Politik. Bd. 185, Reihe: Parlament in Europa 8, Düsseldorf: Droste Verlag GmbH, 2022, pp. 131–141. ISBN 9-783-7700-5356-8.
 • Malínská, Jana; Bahenská, Marie. Vzděláním k politice aneb Cesta žen k občanským a politickým právům. In: Benko, Juraj; Dudeková Kováčová, Gabriela (eds.). S ľudom a pre ľud. Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava: Historický ústav SAV; Veda, vydavateľstvo SAV, 2020, pp. 235–276. ISBN 978-80-224-1866-9.
 • Malínská, Jana. Volební právo všeobecné. In: Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI svazek, Volby – Zákon. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o. v koedici s KEY Publishing s. r. o. 2020, pp. 31–40. ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk); ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; KEY Publishing); ISBN 978-80-7380-812-9 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; vázáno); ISBN 978-80-7418-341-6 (KEY Publishing; vázáno).
 • Malínská, Jana. Volební právo žen. In: Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI svazek, Volby – Zákon. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o. v koedici s KEY Publishing s. r. o. 2020, pp. 40–55. ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk); ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; KEY Publishing); ISBN 978-80-7380-812-9 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; vázáno); ISBN 978-80-7418-341-6 (KEY Publishing; vázáno).
 • Malínská, Jana. Cesta za vzděláním. První desetiletí činnosti spolku Prager-Frauen-Erwerb-Verein. In: Nováková, Tamara; Devátá, Markéta; Kostlán, Antonín (eds.). Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Univerzita Karlova, Pedagogická Fakulta 2020, pp. 33–55. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA AV ČR); ISBN 978-80-7603-207-1 (UK, PedF).
 • Malínská, Jana. Není ženské, ale kulturní otázky. In: Hájková, Dagmar; Horák, Pavel; Rous Lukáš (eds.). T. G. M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020, pp. 23–25. ISBN 978-80-88304-23-4.
 • Malínská, Jana. Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937). In: Piorecký, Karel (ed.). Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR a společnosti a kultuře. Výzkumný program: Paměť v digitálním věku. Praha: Akademie věd ČR, 2016, pp. 119–121. ISBN: 978-80-27031-09-2.
 • Malínská, Jana. Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa. In: Tomeš, Josef; Vašek, Richard (eds.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, pp. 118–145. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Malínská, Jana; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In: Gjuričová, Adéla; Schulz, Andreas; Velek, Luboš; Wirsching, Andreas (eds.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd. 165, Reihe: Parlamente in Europa 3. Düsseldorf: Droste, 2014, pp. 211–230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Malínská, Jana. Bibliografie prací Jaroslava Opata. In: Opat, Jaroslav. Z času válek a chaosu v Evropě. Vzpomínky a úvahy. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2014, pp. 531–553. ISBN 978-80-86142-52-4.
 • Malínská, Jana. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In: Bahenská, Marie; Malínská, Jana (eds.). Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, pp. 144–167. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Malínská, Jana. Milada Horáková. In: Tomeš, Josef (ed.). Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, pp. 213–217. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Malínská, Jana. Peripetie českého ženského hnutí 1860–1914. In: Kučera, Rudolf (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, pp. 159–191. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Malínská, Jana. Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí. In: Kostrbová, Lucie; Malínská, Jana (eds.). 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, pp. 153–168. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Malínská, Jana. Die tschechischen Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie). In: Hlavačka, Milan (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha: Institute of History, 2010, pp. 479–505. ISBN 978-80-7286-163-7.

Editorships

 • Adlgasser, Franz (Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften); Malínská, Jana (Masarykův ústav a Archiv AV ČR); Rumpler Helmut (Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Universität Klagenfurt); Velek, Luboš (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) (eds.). Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, 436 s. Reihe: Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Bd. 35. ISBN: 978-3-7001-7564-3.
 • Bahenská, Marie; Malínská, Jana (eds.). Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Kostrbová, Lucie; Malínská, Jana (eds.). České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, 299 s. ISBN 978-80-86495-57-6.

Articles in Peer-Reviewed Journals

  • Malínská, Jana; Tomeš, Josef. Nejen politikou živ je poslanec. Dějiny a současnost, 2019, roč. XLI, pp. 37–41. ISSN 0418-5129.
  • Malínská Jana. Frauen in der Politik: (un)erwünscht! Olga Stránská-Absolonová (1872–1927). Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2015, roč. 26, č. 2, pp. 70–92. ISSN: 1016765X.
  • Malínská, Jana. České politické strany a jejich (ne)ochota podílet se na řešení ženské otázky (1860–1914). Studia historica Nitriensia, 2014, roč. 18, č. 1, pp. 23–48. ISSN 1338-7219.
  Loading…
  Loading the web debug toolbar…
  Attempt #