cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Transformace státu a společnosti v hospodářské a sociální perspektivě

Těžiště výzkumu spočívá v zachycení dynamiky a vývojových (dis)kontinuit socioekonomických proměn státu a společnosti v českých zemích v kontextu širšího mezinárodního vývoje. Z perspektivy hospodářských a sociálních dějin jsou odborné zájmy skupiny věnovány jednak reflexi dobového myšlení, jednak sociální praxi v období 19. a 20. století. Důraz bude kladen na ekonomické, kulturní, národní a genderové fenomény a jejich proměny v souvislosti s formami moci a vládnutí. Mezi konkrétní zkoumaná témata náležejí expertní kultury, gender, migrace, sociální stát, nová studia kapitalismu nebo kriminalita.

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Související obsah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #