cart
0
Member photo

Mgr. Luboš Studený

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání:

 • Od 2018 – Ph.D. Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK
 • 2018 – Mgr. Historie: hospodářské a sociální dějiny – Překladatelství: čeština – němčina, FF UK
 • 2015 – Bc. Historie – Němčina pro mezikulturní komunikaci, FF UK

Badatelské zaměření:

Transformace Československa, dějiny pozdního socialismu v Československu, dějiny kybernetiky, teorie historiografie

Výzkumné projekty od roku 2010

 • Člen řešitelského týmu: Československo-polské vědecké sítě v čase studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi, GA ČR, LA projekty, 2021–2024
 • Člen řešitelského týmu: Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice, GA ČR, 2020–2023
 • Spolupracovník: Politics of Plunder, Univerzita v Erfurtu, 2016–2017
 • Spolupracovník: Communism’s Jewish Question, CEU\ MAZSÖK, účast v roce 2015

Pedagogická činnost od roku 2010

Od 2019: výběrové kurzy na ÚHSD FF UK

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • ZS 2019/2020: Vereinigung deutscher Wissenschaftler
 • ZS 2017/2018: Univerzita ve Vídni
 • ZS 2016/2017: Aristotelova univerzita v Soluni

 

Publikační činnost od roku 2010

Kapitoly v odborných knihách

 • Studený, Luboš. Die Prognostik als Weg aus der Krise. Das Institut für Prognostik der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften als Instrument zur Krisenüberwindung. In: Engelschalt, Julia – Lemberg, Jason – Maibaum, Arne – Rothenhäusler, Andie – Wiegand, Meike (eds.). Wissenskrisen – Krisenwissen. Zum Umgang mit Krisenzuständen in und durch Wissenschaft und Technik. Bielefeld: transcript Verlag, 2023, s. 179–194.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Studený, Luboš – Šmidrkalová, Michaela. Historie na děrných štítcích: pokus o využití výpočetní techniky v historické práci v Československé akademii věd v 60. letech 20. století. Práce z dějin Akademie věd, 2021, roč. 13, č. 2, s. 43–111.
 • Studený, Luboš. "byly deformovány jak kádrově, tak z hlediska vědecké nezávislosti" Příspěvek k dějinám transformace Akademie věd. Práce z dějin Akademie věd, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1–22.
 • Studený, Luboš. Year of Miracles or Year of Trials. Connections. A Journal for Historians and Area Specialists, 29. 5. 2020.  
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #