cart
0
Publications categories

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová
371 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 371 CZK
Regular price: 495 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

České moderní dějiny. Svazek 8

(2. vydání, 2023)

Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku během první světové války. Toto téma nebylo dosud komplexně historicky zpracováno, k dispozici jsou pouze publikace z pera přímých účastníků. Podnikatelská činnost československých legií je specifikem, jež dosud nebylo žádnou armádou překonáno. Širší vojensko-politický a diplomatický rámec je analyzován jen v té míře, která je nutná pro pochopení celkové situace. Nedílnou součástí knihy je zodpovězení kontroverzních otázek a osvětlení podstaty obvinění vznášených na adresu československého vojska, týkajících se krádeže carského pokladu, násilných rekvizic, exploatace surovinového bohatství Sibiře, nesplacených půjček od protibolševických vlád v Samaře a Omsku, zrady admirála Kolčaka a protibolševických sil. Kniha je založena především na pramenech uložených v českých archivech, které převážná většina dosavadních autorů buď neexcerpovala vůbec, nebo jen velmi selektivně.

Author:

Daniela Brádlerová

ISBN:

978-80-200-3498-4 (Academia)
978-80-88611-08-0 (MÚA)

Number of pages:

430

Volume / Issue:

08

Year of publication:

2023

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #