cart
0

Poprvé v archivu

Před návštěvou

Archiválie jsou uloženy v jednotlivých archivních souborech (fondech a sbírkách). Fondy jsou zpravidla tvořeny podle provenienčního principu, tj. dokumenty jednoho původce (korporace nebo fyzické osoby) tvoří jeden archivní fond. Strukturovaný přehled archivních souborů uložených v MÚA AV ČR podává stránka Archivní fondy a databáze. Prohlížení podrobnějších údajů o archivních souborech a vyhledávání v elektronických archivních pomůckách umožňuje Archivní Vademecum. Některé starší archivní pomůcky zatím nejsou k dispozici v elektronické verzi; na požádání je možné prohlížet je v badatelně.

Archivní fondy vstup do vademeca

Nenašli jste, co jste hledali?

V případě, že jste na výše uvedených odkazech nenašli záznam o vámi hledaných archiváliích nebo potřebujete konzultaci, napište svůj dotaz na adresu badatelna@mua.cas.cz.

Objednejte si archiválie ke studiu

Pokud je archivní soubor opatřen elektronickou pomůckou, objednejte si archiválie přímo v Archivním Vademecu. Pokud fond elektronickou pomůcku nemá, pošlete svou objednávku e-mailem, přičemž nezapomeňte uvést: název archivního souboru, inventární číslo (případně signaturu), číslo kartonu, další údaje podle uvážení. Žádost o předložení archiválií můžete podat také osobně v badatelně.

Předkládání archiválií se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějích předpisů (§ 34–41), a prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb.

Rezervujte si místo v badatelně

Poté, co obdržíte vyrozumění o připravené objednávce, zarezervujte si na určitý den a čas místo v badatelně.


Návštěva badatelny

Nezapomeňte s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), nástroje k pořizování poznámek.

Základní pravidla pro studium v badatelně

Do badatelny vstupují návštěvníci bez zavazadel, která si mohou odložit v zamykatelných skříňkách. V badatelně není dovolena konzumace jídel a nápojů.

Každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv a na výzvu pracovníka badatelny vyplní badatelský list a prokáže svou totožnost.

Nabádáme k ohleduplnému chování vůči ostatním návštěvníkům. Zejména se požaduje vypnout systémové zvuky v používaných zařízeních (počítačích, fotoaparátech, mobilních telefonech) a nepoužívat hlasová komunikační zařízení.

Archiválie a knihy, které jsou badateli předloženy ke studiu, je zakázáno vynášet mimo badatelnu.

Je zakázáno měnit pořadí archiválií ve složkách a v kartonech.

Pořizovat snímky archiválií nebo knih lze pouze po schválení žádosti o použití reprodukčního zařízení. Pořízené snímky slouží výhradně ke studijním potřebám badatele, který snímky pořídil. Ke zveřejnění snímků (tiskem nebo elektronicky) je nutný předchozí souhlas Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Návštěvníci badatelny jsou povinni řídit se Badatelským řádem MÚA AV ČR, některé poskytované služby jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb.

Mohlo by vás zajímat

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #