cart
0

Elektronické informační zdroje

Knihovna AV ČR (KNAV) předplácí všem ústavům AV ČR přímý přístup z ústavních IP adres do následujících databází:

 • Web of Science (včetně analytického nástroje InCites)
 • Scopus
 • Ebsco Academic Search Ultimate
 • Ebsco Business Source Ultimate
 • ProQuest
 • Emerald Premiere
 • JSTOR

Vzdálený přístup (Knihovna AV ČR)

Vyhledávání na stránkách Knihovny AV ČR (KNAV) v jednotlivých elektronických informačních zdrojích je možné buď přímo z vybrané databáze nebo také prostřednictvím VuFindu (zaškrtnout „ZAHRNOUT ONLINE ZDROJE“).

V případě vyhledávání ze stránek KNAV je nutné využít přihlašovací údaje (heslo) registrovaného uživatele KNAV (tj. přihlášení přes VZDÁLENÝ PŘÍSTUP = REMOTE ACCESS):

Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na adrese: lib.cas.cz/vzdaleny-pristup/ nebo na lib.cas.cz/remote-access/

Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma a lze ji také provést online na adrese: lib.cas.cz/online-registrace

Mezi takto přístupnými databázemi jsou např.: Anopress, PressReader, Bookport.

Knihovna AV ČR

Online registrace pro vzdálený přístup do níže uvedených databází

Užitečné odkazy

Externí zdroje a instituce

Seznam elektronických zdrojů

Národní digitální knihovna

Národní digitální knihovna, zpřístupnění děl nedostupných na trhu (vydaných v ČR do r. 1989)

Přihlášení: eduID, účet: Knihovna AV ČR, osobní přístupová hesla jako do KNAV

(postup pro získání hesel viz výše, bod 2.)

web projektu

Digital Humanities

Portál zpřístupňuje informační zdroje z oblasti humanitních a společenských věd vytvářené a spravované v Akademii věd. Aktuálně zahrnuje zdroje ze 17 pracovišť AV ČR, a to jak zcela dostupné online, dostupné pouze v konkrétních pracovištích, tak zdroje, které na převedení do elektronické podoby ještě čekají. Součástí portálu je také informativní sekce, která nabízí přehled odborné literatury, odborných akcí, zahraničních portálů a projektů v oblasti Digital Humanities.

Zpřístupnění přehledu informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa.

web projektu

Web of Science

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím.

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

Součástí jsou následující citační indexy:

 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index / Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Book Citation Index
 • Current Chemical Reactions
 • Index Chemicus

Další báze: BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Thomson Reuters. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím.

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.

web projektu

Scopus

Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

V rámci služby Articles-in-press je možné vyhledávat články z více než 3 750 časopisů ještě před jejich vydáním.

Databáze je tematicky rozdělena do 4 hlavních oblastí:

 • přírodní vědy (zemědělství, biologie, neurověda, farmakologie)
 • společenské vědy (humanitní vědy, obchod, historie, informační věda)
 • fyzikální vědy (chemie, strojírenství, matematika)
 • zdravotní vědy (lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, veterinární lékařství)

Vyhledává také index citačního ohlasu, tzv. Hisrchův index. Pokrývá období od roku 1823 do současnosti.

web projektu

ProQuest

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary.

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 hlavních bází z kolekcí ProQuest Central a ProQuest STM.

ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin, disertačním pracím a k obchodním informacím z více než 40 zemí. Díky širokému záběru slouží jako centrální zdroj pro výzkumné pracovníky ze všech oborů. Zahrnuje dokumenty od roku 1962 do současnosti.

web projektu

JSTOR

JSTOR je digitální knihovna (s hlubokým archivem) obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních věd (od roku 1665).

Licence KNAV umožňuje přístup do 17 dílčích databází – Arts & Sciences I–XV, Biological Sciences a Business IV. Seznam titulů v jednotlivých kolekcích naleznete zde.

web projektu

EBSCOHost

EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující databáze:

Academic Search Ultimate je celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Obsahuje více než 10 000 plnotextových časopisů, z toho přes 9 000 recenzovaných a více než 6 500 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě periodik jsou zastoupeny také monografie a zprávy a sborníky z konferencí a nově také více jak 67 000 videí od agentury Associated Press. Pokrývá období od roku 1886 do současnosti.

Business Source Ultimate je uznávaná bibliografická citační a fulltextová databáze z oblasti obchodu s retrospektivou do roku 1886. Obsahuje více než 3 500 plnotextových časopisů, z toho přes 2 100 recenzovaných a více než 1 400 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě časopisů v databázi naleznete také profily firem, ekonomické zprávy jednotlivých zemí, případové studie a další.

web projektu

ERIH PLUS

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Ke každému časopisu je přiřazena 1–2 vědecké disciplíny z oblasti humanitních a sociálních věd. Dle těchto disciplín lze zjistit, které významné časopisy v oboru vycházejí.

web projektu

Emerald Premier

Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke kompletní produkci vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, cestovní ruch a pohostinství, doprava. Seznam titulů naleznete zde.

Pokrývá období od roku 1988 do současnosti.

web projektu

Ulrichsweb

Ulrichsweb je bibliografická databáze obsahující podrobné informace o více než 300 000 tištěných i elektronických periodik různého zaměření. Mimo odborných časopisů zde můžete nalézt také magazíny, noviny, zpravodaje, sborníky či knižní série. Pokrývá období od roku 1997 do současnosti.

web projektu
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #