cart
0
Kategorie publikací

Spisy T. G. Masaryka

Spisy T. G. Masaryka představují největší projekt sebraných spisů realizovaný v českých zemích po roce 1945. Jejich koncepce se utvářela již od poloviny osmdesátých let, k zahájení ediční práce mohlo dojít až po listopadu 1989, s obnovením Ústavu T. G. Masaryka (1990) a vznikem Masarykova ústavu AV ČR (1995). Ediční projekt akcentuje chronologické řazení a vedle Masarykem vydaných děl přináší dosud rozptýlené studie, články, recenze a polemiky. Součástí Spisů jsou též české překlady článků publikovaných v jiných jazycích (v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině). Cílem je zpřístupnit maximální počet Masarykových tištěných textů.


V ediční řadě vyšly tyto svazky:

 1. Sebevražda
 2. Základové konkretné logiky
 3. Pokus o konkrétní logiku
 1. Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie
 2. Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie
 3. Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus
 4. Karel Havlíček
 5. Moderní člověk a náboženství
 6. Otázka sociální I
 7. Otázka sociální II
 8. Rusko a Evropa, I. Studie o duchovních proudech v Rusku
 9. Rusko a Evropa, II. Studie o duchovních proudech v Rusku
 10. Rusko a Evropa, III. Studie o duchovních proudech v Rusku
 11. Nová Evropa. Stanovisko slovanské
 12. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918
 13. Juvenilie. Studie a stati 1876–1881
 14. Přednášky a studie z let 1882–1884
 15. Z počátků Athenaea. Texty z let 1883–1885
 16. Z bojů o Rukopisy. Texty z let 1886–1888
 17. Slovanské studie a texty z let 1889–1891
 18. Parlamentní projevy 1891–1893
 19. Naše doba. Texty z let 1892–1894
 20. Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897
 21. Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900 (2 svazky)
 22. Ideály humanitní a texty z let 1901–1903
 23. Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906
 24. Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910
 25. Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914
 26. Parlamentní projevy 1907–1914
 27. Válka a revoluce I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1914–1916
 28. Válka a revoluce II. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1917
 29. Válka a revoluce III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory 1918
 30. Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918–1920
 31. Cesta demokracie II. Projevy, články, rozhovory 1921–1923
 32. Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory 1924–1928
 33. Cesta demokracie IV. Projevy, články, rozhovory 1929–1936
 34. Karel Čapek: Hovory s TGM
 35. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem
 36. Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #