cart
0

Digitální výstupy

Zaměstnanci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se podílí na tvorbě webových portálů, které netradičně a interaktivně seznamují veřejnost s výsledky vědeckého bádání. Tyto portály mj. umožňují zájemcům o historii a další obory společenských věd samostatně sledovat nejrůznější dějinné motivy přímo v jejich okolí a v každodenním životě.

HistoryLab

Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny.

Web projektu

Po stopách T. G. Masaryka

Portál nabízí interaktivní mapu, která znázorňuje historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem.

Web projektu

Historická korespondence online

Portál shromažďuje informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování.

Web projektu

Tohle jsme prožili. Vzdělávací portál o historii (nejen) pro seniory

Otevřená digitální platforma distančního vzdělávání seniorů v historických vědách a příbuzných oborech.

Web projektu

Knihověda. Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Portál je částí základní infrastruktury pro výzkum tématu v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a nových výzkumných nástrojů.

Web projektu

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

Portál EHRI umožňuje online přístup k informacích o pramenech k dějinám holokaustu bez ohledu na to, kde jsou uloženy.

Web projektu

Dělnické kolonie. Bydlení pro pracující v proměnách času

Webový portál věnovaný odbornému zpracování a popularizaci dělnických kolonií a sociálního bydlení pracujících v českých zemích.

Web projektu

MemoGIS Praha

Historický geografický informační systém zobrazující data o obětech holokaustu, o případech porušování protižidovských předpisů a nařízení a související body zájmu na uzemí Velké Prahy.

Web projektu
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #