cart
0
Member photo

PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

E-mail: malinska@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 551

Místnost: B 112

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2000–2007: Ph.D., FF UK, Praha
 • 1983: PhDr., FF UK, Praha
 • 1978–1982: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • české dějiny 19. a začátku 20. století,
 • dějiny českého a německého ženského hnutí,
 • česko-německé vztahy.

Výzkumné projekty od roku 2010

 • vedoucí týmu Bibliografie publikovaných textů T. G. Masaryka (1876–2020),
 • vedoucí týmu Německá korespondence v rámci projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, pro léta 2018–2021 (podpora projektu byla udělena v rámci programu „Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016–2022“).

Pedagogická činnost od roku 2010

 • (od 2016/2017) Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, přednáška na téma: Historie ženského hnutí, vzdělávání žen a volebního práva žen,
 • (do 2013) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Ústav českých dějin: do 2013.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Malínská, Jana. Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 642 s. (Spisy TGM: 39). ISBN 978-80-86142-60-9; ISBN 978-80-87782-96-5.
 • Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935). Eva Hajdinová; Ota Konrád; Jana Malínská; Miroslav Kunštát, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, 564 s. ISBN 978-80-87782-54-5.
 • Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/1 (1919–1928). Eva Hajdinová; Ota Konrád; Jana Malínská, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 363 s. ISBN 978-80-87782-49-1.
 • Malínská, Jana. „My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 250 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 48). ISBN 978-80-7422-219-1.
 • Malínská, Jana. Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2012. 326 s. (Spisy TGM : 38). ISBN 978-80-86142-43-2.
 • Malínská, Jana. T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914. PrahaPraha : Ústav T. G. Masaryka, 2011. 571 s. (Spisy TGM : 28). ISBN 978-80-86142-37-1.

Kapitoly v odborných knihách

 • Hájková, Dagmar; Horák, Pavel; Doubek, Vratislav; Fabini, Pavel; Frankl, Michal; Helan, Pavel; Malínská, Jana; Kokešová, Helena; Koeltzsch, Ines; Kováč, Dušan; Merhautová, Lucie; Nešpor, Zdeněk; Jemelka, Martin; Pehr, Michal; Polášek, Martin; Rychlík, Jan; Szabó, Miloslav; Tomeš, Josef; Velek, Luboš; Velek, Viktor; Velková, Alice; Vašek, Richard. T.G.M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020, s. 23–25. ISBN: 978-80-88304-23-4.
 • Malínská, Jana. Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937). Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR a společnosti a kultuře. Výzkumný program: Paměť v digitálním věku. Praha: Akademie věd ČR, 2016, s. 119–121.
 • Malínská, Jana. Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 118–145. ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Malínská, Jana. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 144-167. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Malínská, Jana. Peripetie českého ženského hnutí 1860-1914. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 159-191. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Malínská, Jana. Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí. In Kostrbová, L.; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 153-168. ISBN 978-80-86495-57-6.
 • Malínská, Jana. Die tschechische Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie). In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 479-505. ISBN 978-80-7286-163-7.

Redakce odborných knih

 • Franz Adlgasser (Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften), Jana Malínská (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), Helmut Rumpler (Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Universität Klagenfurt), Luboš Velek (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) (edd.). Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 436 s. Název řady edice: Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, sv. 35. ISBN: 978-3-7001-7564-3.
 • Bahenská, Marie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Kostrbová, Lucie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 299 s.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Jana Malínská; Josef Tomeš. Nejen politikou živ je poslanec. Dějiny a současnost, 2019, roč. XLI, s. 37–41. ISSN 0418-5129
 • Malínská, Jana. Frauen in der Politik: (un)erwünscht! Olga Stránská-Absolonová (1872–1927). Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2015, roč. 26, s. 70–92. ISSN: 1016765 X.
 • Malínská, Jana. České politické strany a jejich (ne)ochota podílet se na řešení ženské otázky (1860–1914). Studia historica Nitriensia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 23-48. ISSN 1338-7219.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #