cart
0
Member photo

Mgr. Jan Boháček

E-mail: bohacek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 134

Místnost: A 208

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2007: Mgr., FF UK

Odborné zaměření:

 • dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952
 • regionální historie (město Turnov v raném novověku)
 • odborné zpracování institucionálních archivních fondů; spisové a skartační prohlídky na pracovištích AV ČR

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2012: člen Ediční rady MÚA AV ČR

od 2015: člen Dozorčí rady MÚA AV ČR

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Kapitoly v knihách

 • FRANC, M., DVOŘÁČKOVÁ, V., KUNŠTÁT, M., JŮNOVÁ MACKOVÁ, A., KÁBOVÁ, H., ŠOUKAL, J., GECKO, T., HUDEK, A., MÍŠKOVÁ, A., BRÁDLEROVÁ, D., BOHÁČEK, J., JOSEFOVIČOVÁ, M., TĚŠÍNSKÁ, E., HERMANN, T., SOMMER, V., MERVART, J., KMOCHOVÁ, N. Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-3053-5.
 • MÁDLOVÁ, V., TOMEŠ, J., PAVLÍČEK, T. W., BOHÁČEK, J., FRANC, M., KVĚTOVÁ, M., FABINI, P., HÁLEK, J., BAHENSKÁ, M., BRÁDLEROVÁ, D., JŮNOVÁ MACKOVÁ, A., KLEČACKÝ, M., JOSEFOVIČOVÁ, M., KÁBOVÁ, H., KOKEŠOVÁ, H., DVOŘÁČKOVÁ, V. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2532-6.
 • BOHÁČEK, J., MÁDLOVÁ, V. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Žatecký kraj. In: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj. Praha: Státní ústřední archiv, 2004, s. 245–345. ISBN 80-86712-12-5.
 • WASKOVÁ, M., BOHÁČEK, J. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Plzeňský kraj. In: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj. Praha: Státní ústřední archiv, 2004, s. 99–243. ISBN 80-86712-12-5.
 • BOHÁČEK, J. Tereziánský katastr pro město Turnov - rustikální fase a vizitace. In: Archivum Paradisi Bohemici aetatis novae et recentioris. Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově, 2003, sv. 1, s. 85–214. ISBN 80-239-2987-9.
 • BOHÁČEK, J. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Loketský kraj. In: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, s. 7–105. ISBN 80-85475-91-X.

Studie recenzovaných časopisech

 • SCHWIPPEL, J., BOHÁČEK, J. Pamětníci a spolutvůrci dějin ČSAV. Sbírka rozhovorů v Archivu Akademie věd ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2011, 3(1), s. 53–86. ISSN 1803-9448.
 • BOHÁČEK, J. Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století. Cesta poddanského města k nesvobodě. 2. část. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2010, 23(-), s. 53–90. ISSN 1211-975X.
 • BOHÁČEK, J. Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století. Cesta poddanského města k nesvobodě. 1. část. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2009, 22(-), s. 44–95. ISSN 1211-975X.
 • ČERNÝ, M., BOHÁČEK, J. Potíže s Erbenem. Osudy edičních prací nad korespondencí K. J. Erbena. Slavia. 2009, 78(3/4), s. 259–286. ISSN 0037-6736.
 • BOHÁČEK, J. Česká akademie (1890–1952) – věčný podnájemník. Práce z Archivu Akademie věd. 2002, 7(-), s. 227–236. ISBN 80-86404-11-0. ISSN 1213-7928.
 • BOHÁČEK, J. Zednářský symbol na Purkyňově náhrobku? Dějiny věd a techniky. 1997, 30(3), s. 187–189. ISSN 0300-4414.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #