cart
0
Member photo

Mgr. Soňa Černá, Ph.D.

E-mail: cerna@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 568

Místnost: B 211

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Týmy

Vzdělání

2018: Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2006: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Badatelské zaměření

 • kodikologie
 • německojazyčné rukopisy
 • německá středověká literatura
 • německojazyčné rukopisy Jana ze Středy

Výzkumné projekty

Spolupracovnice: 2012–2017 ERC-projekt Origins of the Vernacular Mode. Regional Identities and European Networks in Late Medieval Europe, Vídeň https://overmode.oeaw.ac.at/index.php

Pedagogická činnost

2006–2019 Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 2019–2020: Franz Werfel-Stipendium, Universität Wien
 • 2012: stipendium Aktion, Universität Wien
 • 2011: stipendium CEEPUS, Universität Wien
 • 2010: stipendium DAAD, Technische Universität Chemnitz
 • 2010: stipendium DAAD, Technische Universität Dresden

Publikační činnost

Odborné knihy

Černý, Jiří; Černá, Soňa. Arbeitsblätter zur Einführung in die (germanistische) Mediävistik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN: 978-80-244-3138-3.

Černý, Jiří; Černá, Soňa et al. Einführung in die (germanistische) Mediävistik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN: 978-80-244-3138-3.

Černý, Jiří; Černá, Soňa; Kleiberová, Pavlína. Glaidt, Hubmaier, Spittelmaier. Tři texty mikulovských novokřtěnců. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN: 978-80-244-2863-5.

Černá, Soňa; Fasbender, Christoph. Verzeichnis der Entstehungs- und Aufbewahrungsorte der Literatur des deutschen Mittelalters in Tschechien. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN: 978-80-244-2728-7.

Kapitoly v odborných knihách

Černá, Soňa. The Letters of St Jerome of the Prague Chancellor and Notary John of Neumarkt. A Transmission History. In: Rychterová, P. (ed.). Pursuing a New Order I. Religious Education in Late Medieval Central and Eastern Central Europe. Turnhout: Berpols 2019, s. 47–74.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #