cart
0
Member photo

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

E-mail: franc@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 123

Místnost: B 209

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2013: doc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava.
2004: Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
2004: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
1997: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

Badatelské zaměření:

 • Vědní politika a sociální vědy ve střední Evropě v letech 1945–1993.
 • Dějiny stravování a výživy v 18. – 20. století.
 • Dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945-1989.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Řešitel, Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970, GA ČR, 20-17501S, 2020-2022.
 • Řešitel, Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019.
 • Spoluřešitel, Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970), GA ČR, 2015–2017.
 • Spoluřešitel, Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968,GA ČR, 2013–2016.
 • Člen týmu, Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná interview, GA ČR, 2011–2015.
 • Řešitel, Volný čas v českých zemích v letech 1956-1967, GA ČR, 2009–2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • od 2010: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Orální historie – Soudobé dějiny
 • 2013-2014: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hospodářské a sociální dějiny
 • 2009-2012: Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2019: člen European Academies Research Initiative
 • od 2017: člen redakční rady Slezský sborník
 • od 2017: člen odborné rady, QTV
 • od 2014: člen redakční rady, Práce z dějin Akademie věd
 • od 2014: člen oborové rady doktorského studijního programu Historie, Slezská universita v Opavě
 • od 2010: člen redakční rady, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
 • od 2008, člen redakčního kruhu, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • 2007-2011, člen Rady pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.
 • od 2003, člen International Commission for Research into European Food History (2007–2015 člen Vědeckého výboru)
 • od 1998: předseda redakční rady, Kuděj. Kulturní dějiny

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: Dějiny Československé akademie věd I (1952-1962). Praha: Academia, 2019.
 • Jakub Jareš, Martin Franc a kol.: Mezi konkurencí a spoluprací. Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945-1969. Praha: Karolinum, 2018.
 • Franc, Martin ; Mádlová, Vlasta. The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures. 2. exp. et rev. Praha : Academia, 2014. 459 s. ISBN 978-80-200-2340-7. 2. exp. et rev.
 • Franc, Martin ; Havlas, Zdeněk ; Šoukal, Jiří. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2013. 291 s. ISBN 978-80-87782-12-5 (MÚA), 978-80-86241-49-4 (ÚOCHB).
 • Franc, Martin ; Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha : Academia, 2013. 573 s.
 • Franc, Martin ; Knapík, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha : Academia, 2011. 1297 s.
 • Franc, Martin. Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 389 s. (Práce z Archivu Akademie věd : B 20). ISBN 978-80-86495-68-2.

Kapitoly v odborných knihách

 • Socialism and Yeast Cakes with Vanilla Cream: School Canteens in Czechoslovakia, 1950s to 1970s. In Tenna Jensen, Caroline Nyvang, Peter Scholliers, Peter J. Atkins (eds.): Food and Age in Europe, 1800–2000. Abingdon, Oxon – New York: Routledge, 2019, s. 84-95.
 • Doing one’s laundry in a hotel room. The Everydayness of Josef Charvát and Ivan Málek of congresses and scientific conventions in western countries in the 1960s. In Věra Dvořáčková, Martin Franc (eds.): Science overcoming borders. Prague: MÚA AV ČR, 2018, s. 207-228.
 • Alena Míšková, Martin Franc: Die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften 1945–1993. Ein Überblick. In Johannes Feichtinger, Heidemarie Uhl (eds.): Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im kalten Krieg. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 167-198.
 • Auf der Suche nach einer Position. Die tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1952 – 1962. In Wolfgang L. Reiter, Juliane Mikoletzky, Herbert Matis, Mitchell G. Ash (eds.): Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Berlin aj.: LIT Verlag, 2017, s. 117-138.
 • Franc, Martin. “Czech chocolate is the best!” Nationalism in the Food Industry in the Czech Lands around the Year 1900. In Oddy, D. J.; Drouard, A. (ed.). The Food Industries of Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Farnham : Ashgate, 2013. s. 107-118. ISBN 978-1-4094-5439-7.
 • Franc, Martin. The Rationing System again? Food and Food Supply at the Time of the Economic Crisis in Czechoslovakia at the Beginning of the 1960s. In Middell, M. ; Wemheuer, F. (ed.). Hunger and Scarcity under State-Socialism. Leipzig, 2012. s. 173-191.
 • Franc, Martin. Bread from wood: natural food substitutes in the Czech lands during the First World War. In Zweiniger-Bargielowska, I.; Duffett, R.; Drouard, A. (ed.). Food and War in Twentieth Century Europe. Farnham : Ashgate, 2011. s. 73-83. ISBN 978-1-4094-1770-5.
 • Franc, Martin. Pod dohledem vědců? Snahy ČSAV o expertizaci politického a hospodářského rozhodování v druhé polovině šedesátých let 20. století. In Lorencová, I.; Novotný, M. (ed.). Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha : Národní technické muzeum, 2011. s. 19-24. ISBN 978-80-7037-203-6.
 • Franc, Martin. Biologiediskurse über den "neuen Menschen" in der Tschechoslowakei der fünfziger Jahre am Beispiel des Biologen Ivan Málek. In Schulze Wessel, M.; Brenner, Ch. (ed.). Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989. München : R. Oldenbourg, 2010, s. 63-77. ISBN 978-3-486-59640-3. [Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Bad Wiessee, 22.11.2007-25.11.2007, DE].

Redakce odborných knih

 • Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: Dějiny Československé akademie věd I (1952-1962). Praha, Academia, 2019.
 • Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán (eds.): Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands. Prague: Academia, 2018.
 • Věra Dvořáčková, Martin Franc (eds.): Science overcoming borders. Prague: MÚA AV ČR, 2018.
 • Janko, Jan ; Kostlán, Antonín ; Pokorná, M. ; Niklíček, L. ; Pokorný, J. ; Míšková, Alena ; Těšínská, Emilie ; Schwippel, J. ; Brádlerová, Daniela ; Mádlová, Vlasta ; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0.

Studie v recenzovaných časopisech a sbornících

 • Physicians, Technologists, Economics and Politicians. Nutritional Policy and Conflicts in Czech Lands in 1948-70. Food and History, roč. 18 (2020), č. 1-2, s. 27-48.
 • An Academy of Sciences in Prague? Purkyně’s Akademia and Josef Hlávka’s Emperor Franz Josef Czech Academy for Sciences, Literature, and Arts. In Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, s. 23-42.
 • The Central Brain of Society? The Czechoslovak Academy of Sciences and the Social Changes of the Second Half of the 1960s. In Martin Schulze Wessel (ed.): The Prague Spring as a Laboratory. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 67-81.
 • Pořád chemici? Chemici v čele ČSAV, AV ČR a jiných akademií věd (1952–2000). Chemické listy, roč. 112 (2018), č. 10, s. 693-700 (IF)
 • Zpráva o české vědě z bodu nula? Materiál Mojmíra Vaňka Organizace vědy z archivního fondu dr. Edvarda Beneše. Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 85-99.
 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. Československý časopis pro fyziku. 2014, roč. 65, č. 5, s. 302-312. ISSN 0009-0700.
 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Jak psát dějiny Akademie věd?. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 141-162. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin. Výmysly německých profesorů i návrat ke zkušenostem předků. Přírodní potravinové náhražky za 1. světové války v českých zemích. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-16. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin. Z kuchyně přátel. Česká společnost a kulturní transfer z gastronomií SSSR a zemí sovětského bloku (1948-1989). Soudobé dějiny. 2010, roč. 17, č. 3, s. 312-334.
 • Franc, Martin. Fenomén "zdravé výživy" v českých zemích 1945-1989. Alergie. 2010, roč. 12, č. 3, s. 163-166. ISSN 1212-3536.

Studie v ostatních časopisech a sbornících

 • Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950-1970. In: Tereza Škorpilová, Aleš Rajchl (eds): 1. ročník konference Food technology, food quality. Nové trendy v úchově potravin. Sborník příspěvků. Praha: Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha, 2020, s. 22-35.
 • Co dělat, když přijde hlad. Poučení z roku 1817. In Martin Hrdina, Eva Bendová, Kateřina Piorecká (eds.): Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25. – 27. února 2016. Praha: Academia, 2017, s. 122-133.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #