cart
0
Member photo

Karla Koutková, Ph.D.

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2010–2016: PhD, Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • 2006–2007: MA, Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • 2002–2006: Bc. et Bc., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, Česká republika

Badatelské zaměření

Neformální sítě a budování státu v Jihovýchodní Evropě, etnický konflikt, politická antropologie humanitarianismu a nucené migrace

Výzkumné projekty

Pedagogická činnost

 • 2017–2018: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 • 2016–2017: Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Rakousko
 • 2012–2013: Sarajevo School of Science and Technology, Bosna a Hercegovina
 • 2011–2012: Central European University, Budapešť, Maďarsko

Zahraniční pobyty a stáže

 • 02/2017–06/2017: Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Rakousko
 • 10/2014–01/2015: Institute for Human Sciences (IWM), Vídeň, Rakousko
 • 06/2014–07/2014: Open Society Archives, Budapešť, Maďarsko
 • 09/2013–12/2013: Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto, Kanada
 • 09/2012–06/2014: IVF Scholarship, Sarajevo School of Science and Technology, Bosna a Hercegovina

 

Publikační činnost

Kompletní evidence publikační činnosti v MÚA AV ČR (ASEP): zde

Studie v impaktovaných časopisech

 • Koutková, Karla. "Informality as an interpretive filter: Translating ubleha in local community development in Bosnia". Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Vol. 24, Issue 3 (2016): 1-15.
 • Koutková, Karla. "International Handbook on Informal Governance" (book review) in Critical Policy Studies, Vol. 8, Issue 1 (2014): 120-123.

Studie v kolektivních monografiích

 • Koutková, Karla. "'The King is Naked': Internationality, informality and ko fol state-building in Bosnia". In Negotiating Social Relations in Bosnia and Herzegovina: Semiperipheral Entanglements, ed. Stef Jansen a kol., 109-122. Londýn: Routledge, 2016.
 • Koutková, Karla. "The Importance of Having štela: Reproduction of Informality in the Democratization Sector in Bosnia". In Informal Economies in Post-Socialist Spaces, eds. Jeremy Morris, Abel Polese, 139-153. Londýn: Palgrave, 2015.

Encycklopedické vstupy

 • Brkovic, Carna & Koutkova, Karla. “Bosnian štela” in Global Encyclopaedia of Informality, Volume 1, s. 54. Londýn: UCL Press, 2018.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #