cart
0
Member photo

Mgr. Nikola Tohma, Ph.D.

E-mail: karasova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 557

Místnost: B 109

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2014-2021 Ph.D., Fakulta sociálních věd UK a Filosofická fakulta Aristotelovy univerzity v Soluni
 • 2011-2014 Mgr., Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
 • 2008-2011 Bc., Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK

Badatelské zaměření

Uprchlíci v Československu v době studené války

Výzkumné projekty

Zahraniční pobyty a stáže

 • 07-08/2022: Humboldtova nadace v Berlíně
 • 01/2019: Humboldtova univerzita v Berlíně
 • 11/2018: Istanbulská technická univerzita
 • 03-05/2018: Helénská nadace pro evropskou a zahraniční politiku (ELIAMEP)
 • 05-06/2017: PRIO Cyprus Centre – Peace Research Institute (Nikósie)
 • 02/2017: Basilejská univerzita
 • 09/2016: Panteionská univerzita (Athény)
 • 02-05/2015: Makedonská univerzita (Soluň)
 • 09/2013: Vilniuská univerzita

 

Publikační činnost

Kompletní evidence publikační činnosti v MÚA AV ČR (ASEP): zde

Studie v recenzovaných časopisech

 • Karasová, Nikola, a Kateřina Králová, “The Holocaust Museum of Greece, Thessaloniki: In Whose Memory?,” Nationalities Papers (2022): 1-22, doi:10.1017/nps.2021.85.
 • Karasová, Nikola, Karin Hofmeisterová, a Miroslava Jasenčáková. ‘The Holy and Great Council and Its Implications for the Orthodox Unity: The Perspective of the Russian Orthodox Church, the Serbian Orthodox Church and the Orthodox Church Of Greece’, Journal of Eastern Christian Studies 72, 1-2 (2020): 145-180.
 • Karasová, Nikola. Řecký antikomunismus z pohledu protikomunistické legislativy (1917–1967), Neograeca Bohemica 19 (2019): 48-68.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize’, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016): 64-86.
 • Karasová, Nikola. ‘Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize’, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73-98.
 • Karasová, Nikola. ‘Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě’, Slovanský přehled 101, 2 (2015): 357-385.
 • Karasová, Nikola. ‘Průběh a důsledky řecké krize’, Neograeca Bohemica 14 (2014): 89-104.

Studie v kolektivních monografiích

 • Karasová, Nikola. ‘Sankční politika EU a USA’. In Ruská agrese proti Ukrajině, eds. Jan Šír, 202-219. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecko’. In Populismus v časech krize, eds. Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian, 24-38. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Bělorusko’. In Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, eds. Kateřina Králová, Hana Kubátová, 271-285. Praha: Karolinum, 2016.
 • Králová, Kateřina, a Nikola Karasová. ‘Řecká krize a zahraniční intervence’. In Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, eds. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl, 67-84. Praha: FF UK, 2015.
 • Králová, Kateřina, a Nikola Karasová. ‘Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen’. In Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, eds. Ulf-Dieter Klemm, Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608), 299-325. Bonn: BPB, 2015.

Populárně-naučné články

 • Karasová, Nikola a Julia Reinke, Soudruzi, nebo uprchlíci? Děti řecké občanské války v NDR a Československu, Dějiny a současnost 5 (2021): 15-18.

Recenze

 • Karasová, Nikola. “Jana Poláková. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti.” Neograeca Bohemica 21 (2021): 101-104.
 • Karasová, Nikola. ‘Jan KOURA. Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974.’ Český časopis historický (2020): 519-522.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #