cart
0

Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle

Poskytovatel
MK
Kód projektu
DA00P01OLK001
Typ projektu
Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí
Rok zahájení
2000
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Jana Malínská
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR

Přesto, že význam TGM a jeho díla přesahuje hranice českého státu, nemohou se badatelé opřít o bibliografii, která by umožnila poznání všech aktivit TGM. Jeho dílo je známé torzovitě a znalosti o ohlasech činnosti TGM jsou zcela nedostačující. Proto se museli editoři Spisů soustředit na vydávání prací, které k publikaci připravil sám autor. Průzkum knih, periodik a sborníků z let 1875?1937 je nutný nejen pro práci ediční, ale i pro práci odborníků různých oborů. Projekt by měl realizovat kolektiv studentů pod vedením jeho autorů. Dosavadní soupisy prací TGM a prací o něm uvádějí pouze knižně vydaná díla. Texty ze sborníků a periodik jsou známé torzovitě z dílčích, nesystematických soupisů. Podobně je tomu i s pracemi, publikovanými v cizích jazycích. Knezbytným úkolům patří prostudování některých německých periodik, do nichž TGM přispíval. Ostatní cizojazyčné prameny by měly být zpracovány dle českých ohlasů. Projekt bibliografie plánujeme na pět let.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #